Annons

Annons

Vårt mål med partnersamarbeten är att båda parter ska gynnas av vårt gemensamma avtal. Därför strävar vi alltid efter att utgå från varje partners unika förutsättningar och försöka hitta en bra matchning med vår verksamhet. 

Här är några exempel på unika samarbeten med några av våra partners: 

BAUHAUS - Huvudsponsor till Svensk Friidrott
Bauhaus är Svensk Friidrotts huvudsponsor med exponering och aktivering kring hela vår breda verksamhet. Tillsammans bedriver vi ett antal gemensamma projekt som syftar till att skapa framtidens friidrottsstjärnor eller skapa en aktiv och glädjefull sysselsättning för barn och ungdomar som vill friidrotta. Två exempel på projekt är BAUIs mini-friidrottsskola och sponsor till våra fem Prestationscentra. Utöver dessa projekt är Bauhaus titelsponsor av den svenska Diamond League galan: Bauhausgalan. Kort sagt, Bauhaus bygger svensk friidrott!

 

Craft - Svensk Friidrotts klädleverantör
Craft förser friidrottslandslaget med tävlings- och friitidskläder i världsklass. Tillsammans har vi utvecklat tävlingskläder anpassade för våra atleters olika behov. I samband med Friidrotts-VM i Doha utvecklades det en speciell tävlingsdräkt med en kylande effekt för att bättre klara den extrema värmen under mästerskapet. Craft tillhandahåller och säljer speciella kollektioner för våra veteranfriidrottare, Svenska löpare och till alla friidrottssupporters. Sedan några år har Craft också stöttat några av våra bästa atleter i ett projekt som kallas Craft Academy.

 

Folksam - Försäkringssamabeten och Folksam GP
Folksam är Svensk Friidrotts äldsta samarbetspartners. I början av 1990-talet blev Folksam titelsponsor för den svenska galaserien – Folksam Grand Prix. Den ger våra bästa svenska friidrottare möjlighet att möta bra internationellt motstånd på hemmaplan. Tävlingarna är idag några av de viktigaste och populäraste tävlingarna för både publik och aktiva i Sverige. Folksam tar också aktiv del i vårt arbete med att förebygga idrottsskador. 2014 startades ett forskningsprojekt i syfte att undersöka unga friidrottares multipla skador och orsaker. Idag finns dessa rön samlade tillsammans med annan information om man förebygger skador behandlar dessa på en websida, friskfriidrott.se. Ett unikt verktyg och kunskapsbank för alla tränare och ledare inom friidrotten.

 

Atea - Atea Friidrottsgalan och personalaktiveringar
Atea är en aktiv partner med många samarbeten och projekt tillsammans med oss. Stort fokus har varit på internaktivering med både friskvård och intern kommunikation. Bland annat har Atea sedan flera år haft en egen startklass och aktiviteter i samband med motionsloppet SM-milen för sin personal. Atea har också fyra stycken ambassadörer från Friidrottslandslaget som på olika sätt medverkar i aktiviteter och i den interna kommunikationen. Sedan 2015 är arrangerar Atea tillsammans med oss Atea Friidrottsgalan där vi sammanfattar friidrottsåret och delar ut årets utmärkelser för de bästa prestationerna.

Svenska Miniorlandslaget i friidrott

Det svenska Miniorlandslaget i friidrott är ett samarbetsprojekt mellan Svensk Friidrott och samarbetspartnern Atea. Svenska Miniorlandslaget är hela Sveriges landslag. Det är en ny form av friidrottsaktiviteter riktade till barn i de första skolåren i idrottssvaga områden. Svenska Miniorlandslaget ska överbrygga gapen och skapa möjligheter för fler att bli en del av gemenskapen. Läs mer här.

 

Cytiva - aktiv partner med friskvård i fokus
Cytiva är ett ledande företag inom Life-Sciences med huvudkontor och produktion i bl a Uppsala. Cytiva är en av Uppsalas största arbetsgivare med ca 1300 anställda. Tillsammans har vi skapat ett antal aktiviteter för personalen med friidrottstema och med inriktning på friskvård och upplevelser. Bland annat genomförde vi 2020 ett virtuellt motionslopp för personalen samt andra friidrottsaktiviteter på plats vid anläggningen. Cytiva har en mycket aktiv idrottsförening som vi tillsammans med arrangerade det interna friidrottsmästerskapet.

 

Folkspel - Föreningarnas egna lotteribolag
Folkspel betydelse för föreningslivet har varit enorm, sedan starten har 17 miljarder kronor kommit föreningarna till del tack vare försäljningen av Folkspelsprodukter. Tillsammans vill vi öka intäkterna till våra föreningar genom att erbjuda utbildning och inspirera till att skapa bra försäljningsaktiviteter. Under året kommer vi att lansera en Säljskola för våra medlemsföreningar. Ett annat område som vi båda brinner för är alla ideellt engagerade ledare och eldsjälar. Vi vill tillsammans på olika sätt lyfta fram betydelsen av dessa personer samt bidra till att marknadsföra den årligen återkommande Eldsjälsgalan som Folkspel arrangerar. I och med vårt samarbete finns även fyra aktiva från Friidrottslandslaget som utsetts till ambassadörer för Folkspel och Eldsjälsgalan. Ambassadörerna kommer att medverka i kommunikation och aktiviteter men bidrar också till ett viktigt stöd i ambassadörernas idrottsliga satsning.

 

Textilia - Tvättpartner och "Friidrottens Vardagshjälte"
Textilia är ett bra exempel på samarbeten där förbundets behov av tjänster kopplas till ett samarbete. Vi har en omfattande hantering av kläder och utrustning för alla ledare och aktiva i friidrottslandslaget. Textilia tar hand om tvätt och logistik så att kläderna vårdas och är redo att användas igen efter varje landslagsuppdrag. Textilia har skapat ett stipendium som varje år delas ut på Friidrottsgalan till en ”Friidrottens vardagshjälte”. Stipendiet bidrar till att lyfta betydelsen av alla våra ideella krafter i våra föreningar.

 

Sundströms - Kvinnliga elittränare och talanger medel-lång
Sundströms har ett stort engagemang i två viktiga projekt inom vår verksamhet. Ett talangprojekt för åldersgruppen 15-22 år i medel- och långdistanslöpning är ett av dessa. Varje år genomförs talangläger där unga talanger tillsammans md sin tränare träffas. Projektets omfattar och syftar till att utbilda och uppmuntra talanger, inom medel- och långdistanslöpning och ska bidra till en positiv utveckling i deras idrottsliga satsning samt att få fler löpare att ta sig igenom junioråldern och bli bra landslagslöpare. Det andra projektet startade 2019 där vi tillsammans vill skapa bra  förutsättningar för att få fler kvinnliga elitcoacher inom friidrotten i Sverige. Basen i detta projekt är ett nätverk av kvinnliga coacher, på elitnivå eller med potential och vilja att bli elitcoacher. Träffar och erfarenhetsutbyte med Sundströms har skett bl genom en träff i Sundströms fabrik i Lagan.

 

Nestlé - Hälsa för barn/unga med Nestléspelen
Nestlé har tagit initiativ i ett stort antal länder att bidra till en bättre hälsa för barn under projektnamnet ”Nestlé for Healhtier Kids” . I Sverige har vi kopplat detta projekt till våra nya tävlingsformer för Barn under namnet Nestléspelen. För att ge fler ungdomar möjlighet att tävla på sin egen ambitionsnivå är enklare ungdomstävlingar en viktig del av tävlingsutbudet då det ger fler tävlingar i närområdet. Nestléspelen erbjuder en rad olika aktiviteter och tävlingar som föreningarna kan arrangera där bl a ett informationsmaterial om kost, instruktionsfilmer och deltagarmaterial ingår. Två aktiva från friidrottslandslaget är ambassadörer för samarbetet och medverkar bl a i informationsfilmerna och annat föreningsmaterial.

 

Tallink Silja  - Finnkampsbåten
Tallink Silja har en given plats i att arrangera supporterresor till Finnkampen. 2014 gick den första Finnkampsbåten till Helsingfors med över 900 friidrottssupporters ombord. Finnkampsbåten har etablerat sig som en återkommande och populär supporterresa med många aktiviteter ombord. Vi har också involverat fler av våra partners som på olika sätt bidrar med aktiviteter och samarbeten. Finnkampsbåten är ett bra exempel på aktivitet som skapar affärsnytta för båda parter.