Annons

Annons

Anläggning

Bemanning 2024 

 • Björn Sveen 
  • sveen.b[at]gmail.com 
  • 070-532 66 22 
 • Åke Ruus 
  • ake.ruus[at]gmail.com 
  • 073-981 36 73

Uppdrag 

Anläggningskommittén tillsätts och verkar på uppdrag av Gotland-Stockholms Friidrottsförbund. 

Uppdraget innebär att långsiktigt svara för distriktsförbundets strategiska arbete i anläggningsfrågor.

Inför beslutsärenden i distriktsstyrelsen har kommittén en beredande funktion. 

Kommittén lämnar förslag till kommande årsbudget för sin verksamhet till distriktsstyrelsen. 

Organisation  

Anläggningskommittén består av max 4 personer, varav om möjligt minst en person från distriktsstyrelsen. 

Ledamöterna i kommittén kan ha professionella/kommersiella uppdrag inom fackområdet utöver sitt ideella engagemang i kommittén. I det fall det ideella kommittéuppdraget övergår i ett professionellt åtagande ska detta tydliggöras och informeras till distriktsstyrelsen. Grundläggande guidning och rådgivning förväntas ske inom ramen för ledamöternas ideella uppdrag.    

Mötesfrekvens  

Anläggningskommittén samlas påkallat vid behov.  

Arbetsuppgifter 

I kommitténs arbetsuppgifter ingår att vara en källa/samordnare för kompetens till föreningar, offentliga eller privata aktörer som avser bygga, renovera eller utveckla friidrottsanläggningar inom distriktet. 

Påkallat vid behov sker rådgivning med Svensk Friidrotts tävlings- och arrangemangskommitté och/eller andra organisationer (ex Riksidrottsförbundet eller andra specialidrottsförbund). 

Teknisk rådgivning  

 • Kommittén bistår med att ge/samordna expertkompetens vid nybyggnad för att stödja föreningar, kommuner och andra aktörer framåt i planerings- och anläggningsarbetet. 
 • Kommittén bistår föreningar och kommuner med att bedöma en anläggnings lämplighet för användning samt rådgivning gällande underhåll och utveckling av befintliga anläggningar. 
 • I all rådgivning beaktas friidrottens regelverk enligt Tävlingsregler för friidrott
  • WA Competition Rules
  • WA Track and Field Facilities Manual 

Rådgivning i beslutsprocesser 

 • Kommittén bistår i frågor som rör kommunalt beslutsfattande i anläggningsfrågor till kommuners förtroendevalda/tjänstemän och till föreningarnas företrädare som upplever att de har anläggningsbehov som inte är tillfredsställda. 

Certifiering av anläggningar 

 • Kommittén bistår med information om certifiering, besiktning och kontroll av anläggningar samt certifierade tävlingsutrustningar.