Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund är serviceorganisationen för Gotlands och StorStockholms och cirka 90 friidrottsföreningar.

Under respektive flik i menyn kan du läsa om hur du gör för att Börja friidrotta, kontaktuppgifter till alla Föreningar, hur du når Kansliet, vilka som ingår i Gotlands och Stockholms Friidrottsförbunds Styrelse och valberedning.