Annons

Annons

Tävling

Bemanning

 • Ingela Ottfalk
  • ingelaott[at]gmail.com
 • Simon Bjernerup
  • simonbjernerup[at]hotmail.com
 • Niklas Kagevik
  • nk[at]turebergfriidrott.se
 • Roger Karlsson
  • roger.karlsson[at]ifktumba.se

Organisation

 • Tävlingskommittén skall bestå av 4-6 personer varav gärna en representant från distriktsstyrelsen.
 • Ledamöter skall vara insatta i förbundets riktlinjer gällande tävlingar och således verka för att tillgodose en god tävlingsmiljö för distriktets föreningar.

Mötesfrekvens

 • Möten sker varannan månad eller ad hoc beroende på uppdrag. Möte i samband med deadline för sanktionstider gällande tävlingar är att föredra.

Uppdrag

 • Upprätta tävlingskalender, där ett proaktivt arbete i dialog med föreningarna genomförs för att få bra spridning över säsongen och ett varierande utbud av grenar och åldersklasser.
 • Säkerställa genomförandet av DM-tävlingar genom att utse och stötta DM-arrangörer.
 • Ta fram en manual om vad som gäller vid genomförande av DM-arrangemang.
 • Öka föreningarnas självförsörjningsgrad samt samverkan kring funktionärer (framför allt i nyckelroller som till exempel eltidtagare och starters).
 • Påbörja arbetet med att skapa en funktionärsdatabas, där även personer som vill ta på sig mer allmänna ”volontärsuppdrag” kan läggas in.
 • Ansvara för att funktionärsutbildningar erbjuds.
 • Ta fram ett koncept som stimulerar/underlättar för föreningarna att genomföra ”Domarens ABC” (steget innan distriktsdomarutbildningen).
 • Föra dialog med tävlingsarrangörer och intresseorganisationer.

Rådgivning och återkoppling

 • Tävlingskommittén arbete sker löpande inom kommitteen, eventuella beslut eller information som bör komma till styrelsens kännedom förmedlas via representation från distriktsstyrelsen.