Om distriktet Södra Norrland

Södra Norrlands Friidrottsförbund (SNFIF) bildades 1 januari 2022. Distriktet är en sammanslagning av Ångermanland, Medelpad samt Jämtland/Härjedalen.

SNFIFs främsta uppgift är att stödja sina medlemsföreningar och verka för en utveckling av friidrotten i distriktet. 

 

Styrelsen i Södra Norrland består av:

Jan Holmsten, ordförande, ordforande.sodranorrland@friidrott.se

, vice ordförandeviceordforande.sodranorrland@friidrott.se

Veronica Lundgren, sekreteraresekreterare.sodranorrland@friidrott.se

Per Jutterström, ekonomiansvarig, ekonomi.sodranorrland@friidrott.se 

Mats Höglund

Lisa Svedberg

Lena Andersson

 

Övriga kontaktuppgifter:

Stefan Ax, Kassör, kassor.sodranorrland@friidrott.se

Annica Larsson, föreningsansvarig,
Tel 070 - 246 71 62
E-post annica.larsson@friidrott.se

 

Övriga kommittéer i Södra Norrland

Tävlingskommitté 

  • Gunilla Löthagen Sjöstrand
  • Jan Holmsten
  • Fredrik Lindberg
  • Johan Norberg
  • Jan-Erik Johansson

Utbildningskommitté 

  • Cecilia Lauri
  • Marlene Broman

Valberedningen

  • Anders Svanholm
  • Torbjörn Hallin
  • Anna-Carin Eliasson