Annons

Annons

Om distriktet Södra Norrland

Södra Norrlands Friidrottsförbund (SNFIF) bildades 1 januari 2022. Distriktet är en sammanslagning av Ångermanland, Medelpad samt Jämtland/Härjedalen.

SNFIFs främsta uppgift är att stödja sina medlemsföreningar och verka för en utveckling av friidrotten i distriktet. 

 

Styrelsen i Södra Norrland består av:

Per Jutterström, ordförande, ordforande.sodranorrland@friidrott.se

, vice ordförandeviceordforande.sodranorrland@friidrott.se

, sekreterare sekreterare.sodranorrland@friidrott.se

ekonomiansvarigekonomi.sodranorrland@friidrott.se

Oskar Antonsson

Anders Åkerman

Urban Åström

Mats Höglund

Adjungerad i styrelsen Annica Larsson och Frida Bryntesson

 

Övriga kontaktuppgifter:

Stefan Ax, Kassör, kassor.sodranorrland@friidrott.se

Annica Larsson, föreningsansvarig,
Tel 070 - 246 71 62
E-post annica.larsson@friidrott.se

Frida Bryntesson, föreningsansvarig,
Tel 070 - 202 79 75
E-post frida.bryntesson@friidrott.se

 

 

Övriga kommittéer i Södra Norrland

Tävlingskommitté 

  • Gunilla Löthagen Sjöstrand
  • Jonas Flinkberg
  • Fredrik Lindberg
  • Tomas Sjöbom
  • Jörgen Brink

Utbildningskommitté 

Valberedningen

  • Anders Svanholm
  • Torbjörn Hallin