Annons

Annons

Södra Norrlands friidrottsförbund anordnar en rad olika utbildningar med fokus på friidrott, nedan finns mer information om dem. Utöver dessa anordnar RF-SISU en rad olika utbildningar som fokuserar bland annat på ledarskap, styrelsearbete och paraidrott. 

Vilken utbildning passar mig? Information om innehåll i utbildningar (länkar till friidrottsförbundet):

 

Friidrottsförälder

Friidrottsförälder är en nätbaserad utbildning för föräldrar till barn som tränar friidrott. Genom den ges möjlighet att lära sig grunderna om träning och tävling i friidrott, om hur man som förälder kan vara ett bra stöd till ett idrottande barn och vad det innebär att vara medlem i en idrottsförening.

Föräldrautbildningen kan genomföras på eget initiativ, av alla som är intresserade, eller genomföras på föreningens/träningsgruppens initiativ, förslagsvis inför eller efter ett föräldramöte. Utbildningen tar 2-3 timmar att genomföra och genomförs som självstudier på distans. 

 

 

Friidrott för barn (tidigare Friidrott 7-10 år)

Kursen ger en kort introduktion till ledarskap och barns utveckling, men handlar framför allt om att ge kursdeltagaren en verktygslåda som ger goda förutsättningar att bygga upp en bra friidrottsverksamhet för barn där introduktion av friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar kombineras med lekar, stafetter, hinderbanor samt gymnastik- och styrkeövningar.

Kursen består av en digital plattform (steg 1) som ska genomföras innan den fysisk kursdagen (steg 2). 

Kursen är en grundutbildning och inga förkunskaper krävs. 

 

 

Tränarutbildning - Ungdom 10 - 12 år

Kursen handlar om friidrottsträning för ungdomar före puberteten och behandlar teoretisk och praktisk utbildning i friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar samt koordinations- och styrketräning. Utöver detta ägnas tid åt friidrottstränarskap, träningslära, träningsplanering och metodik.

I den här kursen ingår SISU:s kurs ”Grundutbildning för tränare” som en obligatorisk del, vilket är en gemensam introduktionskurs för tränare i alla olika idrotter. 

Kursen kan läggas upp på två olika sätt totalt, nämligen 3 eller 4 fysiska kursdagar. Vid 3 kursdagar går deltagarna SISU:s kurs "Grundtränarutbildning för tränare" vid ett separat tillfälle med SISU och vid 4 kursdagar är denna kurs inkluderad och genomförs av utbildaren.

Kursen är en grundutbildning och inga förkunskaper krävs. 

 

 

Tränarutbildning - Ungdom 12 - 14 år

Kursen ger en djupare föreståelse för friidrottens alla grenar, där vikt läggs vid de tekniska utförnade som respektive gren kräver. Kursen går även igenom träning under puberteten, periodisering av träning och periodisering under ett träningsår. 

Kursen består av fyra fysiska kursdagar över två helger.

För att bli antagen till Friidrott 12–14 år måste man först ha blivit godkänd på kursen Friidrott 10–12 år (inklusive de hemuppgifter som ingår i Friidrott 10–12 år och den idrottsövergripande kursdagen Grundutbildning för tränare). Man bör också ha minst ett års erfarenhet av att vara tränare innan man går kursen Ungdom 12–14 år.

 

 

Löpledarutbildning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om löpteknik, träningsupplägg/träningsplanering för löpare, löparskador, kost och träningslära.

Löpledarutbildningen består av två fysiska kursdagar. 

Kursen är en grundutbildning och inga förkunskaper krävs. 

 

 

Digital funktionärsutbildning

Kursen är skapad av World Athletics och består av ett web baserat "e-learning" för funktionärer. Ett tillgängligt material som går att genomföra när det passar. Utbildningen är på engelska och består av olika steg inom friidrottens olika grenar. För att få åtkomst till utbildningen skapar man enkelt ett gratis konto, här.

 

 

Funktionärsutbildning / Distriktsdomarutbildning

Kursen ger dig kunskaper om friidrottens regler och stor vikt läggs på det som står i Svenska friidrottsförbundets "Tävlingsregler för friidrott" och hur man tolkar dessa. Syftet med kursen är att skapa en djupare kännedom om reglerna i alla friidrottens grenar samt allmänna tävlingsbestämmelser och regler för utrustning mm.

Kursen genomförs med teori under en helg eller tre vardagskvällar följt av praktik som grenledare vid två valfria tävlingsdagar. Fullföljer man hela utbildningen blir man certifierad distriktsdomare. Det går även att delta delar av utbildningen om man ska vara funktionär vid en tävling. 

Det krävs inga specifika förkunskaper men det är en fördel att varit funktionär vid friidrottstävlingar. Den som har genomgått denna utbildning kan med fördel själv hålla i utbildningar av grengruppsfuktionärer i hemmaföreningen med hjälp av materialet Domarens ABC från Svenska friidrottsförbundet.