Annons

Annons

Årsmöte 13 mars

Ordforandeklubba Dags för årsmöte 13 mars

Representanter för distriktets föreningar inbjuds till Gotland-Stockholms årsmöte.

När:  onsdagen den 13 mars 

Tid:  klockan 19

Var:  i Sätra Friidrottshall, Björksätravägen 2, Skärholmen

Tider under kvällen

  • Mingel och förtäring från kl 17.30.
  • Prisceremoni kl 18.45.

Övrigt

  • Årsmötets handlingar kungörs senast den 28 februari på distriktets hemsida friidrott.se/gotland-stockholm > Om distriktet > Om oss > Årsmöteshandlingar.
  • Förslag på kandidater till distriktsförbundets styrelse och revisorer emotses av valberedningen, kontaktuppgifter se hemsidan Om distriktet > Om oss > Styrelse och valberedning.
  • Motioner ska vara förbundet tillhanda senast 31 januari till mail info@08fri.se.
  • O.s.a. senast 8 mars till info@08fri.se - viktigt för planeringen av lokal och förtäring.
  • Fullmakt (undertecknad av firmatecknare, blankett se handlingar) för respektive förenings ombud ska inlämnas på plats före årsmötets start. Antal ombud tillika röster per förening framgår av presenterad röstlängd i årsmötets handlingar, se hemsidan årsberättelsen.

Välkommen!

Relaterade nyheter

Varlager 2023 Gotland Sthlm
Anmälan öppen till sommarens läger 13-14 år

Ungdomar från Gotland-Stockholms föreningar inbjuds till sommarläger den 17-19 juni i Södertälje. Välkommen till en aktiv och rolig start på sommarlovet, träffa kompisar från andra föreningar och förberedelser inför säsongens fortsatta tävlingar.

LÄS MER