Annons

Årsmöte 13 mars

Ordforandeklubba Dags för årsmöte 13 mars

Representanter för distriktets föreningar inbjuds till Gotland-Stockholms årsmöte.

Annons

När:  onsdagen den 13 mars 

Tid:  klockan 19

Var:  i Sätra Friidrottshall, Björksätravägen 2, Skärholmen

Tider under kvällen

  • Mingel och förtäring från kl 17.30.
  • Prisceremoni kl 18.45.

Övrigt

  • Årsmötets handlingar kungörs senast den 28 februari på distriktets hemsida friidrott.se/gotland-stockholm > Om distriktet > Om oss > Årsmöteshandlingar.
  • Förslag på kandidater till distriktsförbundets styrelse och revisorer emotses av valberedningen, kontaktuppgifter se hemsidan Om distriktet > Om oss > Styrelse och valberedning.
  • Motioner ska vara förbundet tillhanda senast 31 januari till mail info@08fri.se.
  • O.s.a. senast 8 mars till info@08fri.se - viktigt för planeringen av lokal och förtäring.
  • Fullmakt (undertecknad av firmatecknare, blankett se handlingar) för respektive förenings ombud ska inlämnas på plats före årsmötets start. Antal ombud tillika röster per förening framgår av presenterad röstlängd i årsmötets handlingar, se hemsidan årsberättelsen.

Välkommen!

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Hammarby Friidrott Liten
Hammarby Friidrott söker Sportchef

Som sportchef i Hammarby Friidrott kommer du att ha det övergripande ansvaret för föreningens friidrottsverksamhet vilket innebär att säkra bredden och utveckla elitverksamheten. Du kommer tillsammans med dina kollegor på föreningens kansli ta fram m…

LÄS MER