Annons

Bengt Olsson ny ordförande efter dubbla årsmöten

240418 Nya Styrelsen Gotl Sthlm 999 Nya styrelsen med fr v Bengt Olsson, ordförande, Mia Hällerfors, Simon Bjernerup, Ingela Ottfalk och Björn Sveen. På bilden saknas Peter Dacke, Maria Larsson Östergren, Markus Lindahl och Erik Bowallius.

FOTO: JONAS HEDMAN

Ny ordförande och tre nya ledamöter röstades fram på Gotland-Stockholms Friidrottsförbunds årsmöte i Sätra den 18 april. Detta efter att första årsmötet den 13 mars ajournerats.

Annons

Bengt Olsson, Hässelby SK, valdes enhälligt till ny ordförande den 18 april och nya i styrelsen är även Mia Hällerfors, Turebergs FK, Mia Larsson Östergren, Visby IF Gute, och Ingela Ottfalk, IFK Lidingö.
– Jag tackar för förtroendet. En viktig uppgift för nya styrelsen är att fastställa ny organisation, definiera ansvarsområden samt rekrytera ny verksamhetschef, säger Bengt Olsson.

Årsmötet var utlyst till den 13 mars och samma dag meddelade ordföranden Anders Kullen Havdelin att han av personliga skäl inte var tillgänglig för omval. Det resulterade i att årsmötet ajournerades fem veckor till den 18 april för att valberedningen skulle få tid att hitta ett nytt förslag på ordförande.

Storåkers mötesordförande
På årsmötet i foajén i Sätra Friidrottshall onsdagen den 13 mars närvarade ett 60-tal personer där röstlängden utgjordes av 49 ombud från 20 föreningar. Representanter från Gotland deltog digitalt digitalt från Visby.
Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers valdes till mötesordförande och föredrog utdrag ur årsberättelsen och distriktets vice ordförande Peter Dacke balans- och resultaträkningen som visade ett överskott på 46.812 kr för 2023. Inga motioner eller styrelseförslag var inlämnade.

Ajournerat årsmöte
När det var dags för personvalen meddelade valberedningens Marcus Julin att de inte hade någon ordförandekandidat eftersom det ursprungliga förslaget, sittande ordföranden Anders Kullen Havdelin, av personliga skäl samma dag meddelat att han inte stod till förfogande för omval.

Mötet ajournerades 20 minuter och därefter bifölls Staffan Movins yrkande om votering gällande att ajournera hela årsmötet en månad. Så blev det också efter röstsiffrorna 27-17. Syftet var att ge valberedningen tid att hitta ett nytt förslag på ordförande.

Valberedningen omvaldes för en tid av en månad (fram till årsmötets fortsättning) och Niklas Andersson, Hässelby SK, till suppleant för att stärka valberedningen inför ordförandevalet.

Kullen avtackad
Årsmötet den 18 april genomfördes även det i Sätra Friidrottshall och närvarade gjorde 41 ombud från 18 föreningar. Ordförande Anders Kullen Havdelin inledde med att berätta om styrelsearbetet och tog upp två saker – halldriften och ekonomihanteringen.
– Driften av Sätra Friidrottshall gjorde ett underskott på nästan trehundratusen kronor och kostnaden för förbundets ekonomihantering ökade med drygt tvåhundrafemtiotusen. Det fungerar inte i längden varför styrelsen valde att göra en omorganisation, säger Kullen.

Av personliga skäl blev det bara ett år som ordförande men att han har stöd var tydligt att döma av applåderna när han avtackades med blommor av nye ordföranden Bengt Olsson.

Fyra nya i styrelsen
Valberedningens förslag presenterades av suppleant Niklas Andersson och de gick igenom över hela linjen. Inga andra kandidater föreslogs av mötet. Det innebar att Bengt Olsson, Hässelby SK, valdes till ordförande på ett år och Mia Hällerfors, Turebergs FK, till ledamot på ett år som fyllnadsval efter Elin Sintnicolaas Westerlund som valt att avgå under mandatperioden.

Nyval på två år på Ingela Ottfalk, IFK Lidingö, och Mia Larsson Östergren, Visby IF Gute. Eftersom Gotland är garanterad en plats i styrelsen enligt stadgarna så har ledamoten också en personliga suppleant och till den posten valdes Mikael Nilsson, Svaide Roma SOK.

Bengt Olsson, 72, är medlem i Hässelby SK sedan 1964 där han tävlade på medeldistans. Han är ledamot i styrelsen sedan 1970 och valdes till ordförande 1986. Sedan mitten på 1980-talet är han även ordförande i Marathongruppen som arrangerar långlopp och ägs av Hässelby och Spårvägen. Civilt har han varit VD för ett företag med 800 anställda.
– Vi kommer rent generellt att behöva prioritera mellan de uppgifter vi har fastställt i vår verksamhetsplan. Vad kan vänta och vad måste fungera? Utbildning, tävlingsverksamhet och arenafrågor är exempel på sånt som måste rulla på. Vi i styrelsen återkommer när vi pratat ihop oss, säger Bengt.

Mia Hällerfors, 56, är före detta ordförande i Turebergs FK.

Ingela Ottfalk, 60, är engagerad i IFK Lidingö, har spelat volleyboll och tidigare bott på Gotland. Hennes son Karl tävlar framgångsrikt på medel-långdistans.

Maria Larsson Östergren, 58, är ordförande i Visby IF Gute.

Simon Bjernerup, Peter Dacke och Björn Sveen har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.

Ny valberedning
Valberedningen bestod 2023 av Frida Hafström (sammankallande), Marcus Julin och Maria Larsson Östergren. De avböjde omval och avtackades den 13 mars. Till ny valberedning valdes den 18 april Niklas Andersson, Hässelby SK (sammankallande), Jorma Jääskeläinen, Visby IF Gute, Jan Ahlström, Spårvägens FK, och Caroline Uddström, Hässelby SK.

Det valdes också nya revisorer efter avgående Kent Gerhardsson och suppleant Jörgen Silén som haft uppdraget i många år och avtackades med blommor och applåder. Ny revisor är Per-Ola Bengtsson, tidigare ekonom på Kemikaliekommissionen och klubbrevisor som tävlat i friidrott. Och till revisorsuppleant Bodil Nordin som är auktoriserad revisor på Grant Thornton.  

/Jonas Hedman

Gotland-Stockholms FIF:s styrelse 2024-2025
Bengt Olsson, ordförande
Simon Bjernerup
Erik Bowallius
Peter Dacke
Mia Hällerfors
Maria Larsson Östergren
Markus Lindahl
Ingela Ottfalk
Björn Sveen

Personliga suppleant för Gotlands representant Maria Larsson Östergren: Mikael Nilsson
Den nya styrelsen har konstituerande möte 22 april.

Valberedningen
Niklas Andersson (sammankallande)
Jorma Jääskeläinen
Caroline Uddström
Jan Ahlström

Revisorer
Per-Ola Bengtsson
Bodil Nordin

Pristagare
På årsmötet den 13 mars delades det traditionsenligt ut priser. Prisutdelare var Erik Bowallius.

Årets ungdomsförening
12–14 år: Turebergs FK
15-17 år: Hammarby IF

Årets prestation i 17-årsklasserna
P17: Karl Ottfalk, IFK Lidingö
F17: Ayla Hallberg Hossain, Turebergs FK

Årets ungdomsledare
Matt Kinane, Hässelby SK

Annons

Annons

Relaterade nyheter