Annons

Valberedningen informerar - val 2023

Gotlands och Stockholms Friidrottsförbunds styrelse ska enligt stadgar bestå av ordförande och 5-8 ledamöter. Vid varje distriktsårsmöte väljs ordförande på ett år och halva antalet ledamöter på två år.

Annons

Inför Gotlands och Stockholms Friidrottsförbunds årsmöte 2023 ser läget ut så här:


Tf ordförande Niklas Dussinus Wahlby står ej till förfogande för ytterligare ett år som
distriktsordförande.


Ledamöterna Åsa Cumlin, Sara Wilkinson och Hannes Gidlöf, vars mandatperioder tar slut, står ej till förfogande för omval. Mats Röhr och Niklas Dussinus Wahlby avgår från styrelsen med ett år kvar på sin mandatperiod.


Ett år kvar på sin mandatperiod i styrelsen har Ann-Louise Almgren. Valberedningen har under året bestått av Helene Bourdin (ordf), Lena Björk, Rasmus Olofsson och Maria Larsson Östergren. Maria står till förfogande för omval.

 

Annons

Valberedningen vill understryka att det är av största vikt att distriktets föreningar engagerar sig i valen och ser med tillförsikt fram emot att få in nomineringar från er. Ett starkt distrikt bygger vi tillsammans.

 

Förslag på kandidater till ordförande och ledamöter i distriktsstyrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 4 februari 2023. Förslagen sänds till valberedningens ordförande Helene Bourdin och ska innehålla uppgift om kandidatens namn, telefon och e-post, kort bakgrundsinformation och motivering om varför personen bör ingå i distriktsstyrelsen. Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.

 

Enskilda medlemmar i distriktets föreningar är välkomna att lämna uppslag på personer till valberedningen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.

Annons

Annons

Relaterade nyheter