Annons

Annons

Träningskort, tider & bestämmelser

Kortkategorierna 1-3

Avser föreningarnas ungdomar fr o m 15 år (födda 2009 eller tidigare), juniorer, seniorer samt veteraner fr o m 35 år (f 1989 eller tidigare) som bedriver tävlingsinriktad friidrott på hög nivå. Träningskort tilldelas i samråd mellan den aktive, föreningen och Gotland-Stockholms Friidrottsförbund.

Innehavare av kort 1 ges utan extra avgift tillträde till friidrottshallen under sommaren 2024.

Ett separat sommarschema fastställs i samråd med berörda i maj.

Kortkategori 4

Avser föreningarnas veteraner fr o m 35 år (födda 1989 eller tidigare) som utövar en bredd- och/eller motionsinriktad friidrott med subventionerat pris för pensionärer.

Kortkategori 5

Avser föreningarnas ungdomar 13-15 år (2009-2011) som ingår i tävlingsinriktade verksamheter. Minst en ansvarig föreningstränare/-ledare ska leda verksamheten för barn och ungdomar 13-15 år.

Barntider

Angivna fredagar kl 15.30-19 avser barn upp t o m 12 år (födda 2012 eller tidigare). Denna tid tränar även ungdomar (kategori 5) samt ungdomar/juniorer/seniorer (kategori 1).

*Föreningarnas barnverksamheter har företräde i arenan under fredagspasset. 

Tiderna på lördagar och söndagar kl 9-11 är exklusiva för föreningarnas barnverksamheter.

Barnens lekar/träning ska ledas av föreningsledare/-tränare.

Avvikelser från ordinarie öppettider

Måndagar och onsdagar kl 10–15 kan träningstid utgå helt eller delvis p g a skolbokningar.

Lördagar och söndagar, liksom i undantagsfall fredagskvällar, kan schemalagda träningstider ändras/ställas in helt eller delvis p g a tävlingsförberedelser/tävling. Även andra interna/externa bokningar kan inskränka tillgängligheten. 

Under storhelger gäller separata öppettider som kungörs på förbundets hemsida.

Veckoscheman anslås i hallen och på Gotland-Stockholms Friidrottsförbunds hemsida, i menyn under Sätra Friidrottshall.

Beställning av träningskort

Beställningar av träningskort sker via respektive friidrottsförening, digitalt i KanslietOnline, och mottages snarast, dock senast den 27 oktober. Kortbeställningar efter den 27 oktober tilldelas i mån av tillgång på kort.

Varje förening uppmanas att underlätta administrationen/hanteringen av träningskorten genom att utse en eller två kortansvariga.

Betalning sker mot fakturering som ställs ut till respektive förening; eller till den enskilde deltagaren. Kortet ska vara betalt den 6 november.

Respektive träningskort laddas ned digitalt i respektive kortinnehavarens mobiltelefon. Kortet anger namn, förening, kortkategori samt visas först när betalning är erlagd. Betalning ska ske med kort eller Swish.

Villkor för eventuella avbokningar/återbetalningar

Aktiv som avbokar träningskort utan medicinska skäl kan erhålla 75 % kortavgiften återbetald vid anmälan/besked senast den 30 november 2023.

Avbokas träningskort p g a skada/medicinskt skäl under pågående säsong kan del av kortavgiften återbetalas under förutsättning att läkarintyg kan uppvisas, enligt följande:

50% av kortavgiften återbetalas vid anmälan/besked senast den 31 december 2023.

25% att kortavgiften återbetalas vid anmälan/besked senast den 31 januari 2024.

All avbokning sker genom anmälan/besked från kortansvarig i respektive förening till Gotland-Stockholms Friidrottsförbund. Beviljad återbetalning sker till respektive förening.

Från och med 1 februari 2024 mottages inga avbokningar och inga återbetalningar sker.

Trivselregler

Kortinnehavare ska kunna uppvisa giltigt kort vid entrén till hallen samt följa anslagna trivselregler.

Övrigt

Ev frågor besvaras gärna av Gotland-Stockholms Friidrottsförbund.

Hallansvarig

Hans Krylander
Telefon: 08–6156833, eller 070-85 355 84
E-post: hans.krylander@08fri.se

Välkommen!