Annons

Valberedningen informerar

Valberedning

Inför Gotland-Stockholms årsmöte den13 mars har valberedningen tillfrågat berörda i nuvarande distriktsstyrelsen samt revisorer om de står till förfogande för att kandidera för ytterligare en mandatperiod alternativt avböjt omval.

Annons

För att årsmötets ombud ska välja bästa möjliga representanter till distriktsförbundets olika förtroendeuppdrag är det viktigt att våra föreningar engagerar sig och inkommer med förslag.

Enligt stadgar ska styrelsen bestå av en ordförande och 5-8 övriga ledamöter samt med rekommendationen att fördelningen mellan män och kvinnor ska uppnå minst 40 procent för respektive kön. Om något av de tidigare distrikten för Gotland och Stockholm representeras av en endast en person i styrelsen ska en personlig suppleant utses.

Från 2023 års styrelse har följande meddelat att de står till förfogande för omval när deras mandatperioder upphör i och med stundande årsmöte.

 • Anders Kullen Havdelin, ordförande
 • Erik Bowallius, ledamot
 • Markus Lindahl, ledamot

Följande har meddelat att de inte står till förfogande för omval

 • Ann-Louise Almgren, ledamot (Gotland)
 • Björn Garvén, personlig suppleant (Gotland)

Elin Sintnicolaas Westerlund har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag efter ett år.

Annons

Ett år av mandatperioden återstår för

 • Simon Bjernerup, ledamot
 • Peter Dacke, ledamot
 • Björn Sveen, ledamot

Vidare upphör mandatperioden för våra revisorer Kent Gerhardsson, ordinarie och Jörgen Silén, suppleant. Båda har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Nomineringar eller inspel till kandidater emotses gärna snarast till valberedningen - senast 21 februari.

Valberedningens förslag kungörs i årsmötets handlingar som publiceras på distriktets hemsida samt skickas ut till medlemsföreningarnas mailadress den 28 februari.

För Gotland-Stockholms Friidrottsförbund

Annons

Valberedningen

 • Frida Hafström, ordförande, 072-322 44 66, fridah.frallan[at]gmail.com
 • Marcus Julin, 073-780 92 59, julinmarcus[at]gmail.com
 • Maria Larsson Östergren, (tid. Gotlands Friidrottsförbund), 076-766 10 20, maria.larsson.ostergren[at]gmail.com

 

Annons

Annons

Relaterade nyheter