Årsmöte 2023
Lördagen 4 mars i Växjö, kl. 13-15. Nedan kommer allt eftersom, senast 18 feb.

Höstmöte 2022
15-16 okt i Jönköping. Minnesanteckningar >>

Årsmöte 2022
26 feb i Växjö + digitalt

Deltagare vid Höstmöte 2022 i Jönköping Deltagare vid Höstmöte 2022 i Jönköping