Annons

Annons

Årsmöte 2024
Lördagen 2 mars i Växjö.

  • Kallelse/inbjudan
  • Anmälan
  • Verksamhetsberättelse 2023, inkl föredragningslista, röstlängd, ekonomiskt bokslut och revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan 2023-2024
  • Budget 2024
  • Service-avgift 2025
  • Styrelsens förslag 1: Arrangörsavgift 1 kr / start
  • Eventuellt inkomna motioner
  • Valberedningens förslag
  • Anmälda mötesdeltagare

Höstmöte 2023
14-15 okt i Karlskrona. Inbjudan | Nyhet/minnesanteckningar

Årsmöte 2023
Lördagen 4 mars i Växjö, kl. 13-15.

Höstmöte 2022
15-16 okt i Jönköping. Minnesanteckningar >>

Årsmöte 2022
26 feb i Växjö + digitalt

Deltagare vid Höstmöte 2022 i Jönköping Deltagare vid Höstmöte 2022 i Jönköping