Hem / Om Västsvenska FIF

Kort introduktion till Västsvenska

Västsvenska Friidrottsbundet bildades den 1 januari 2022 och ingår tillsammans med åtta andra SDF i Svensk Friidrott. Distriktet utgörs av en tresammanslagning av de tidigare distriktsförbunden Bohuslän/Dal, Halland och Västergötland.

Under en övergångsperiod fram till det historiska första årsmötet för Västsvenska, vilket hålls i slutet av februari, leds distriktet av en interrimstyrelse bestående av nio representanter (tre från vardera ett av de gamla distrikten). Dessutom har vi temporära arbetsgrupper och sektioner, som verkar för och arbetar med den löpande verksamheten så som tävlingsarrangemang, samordning och kommunikation.

Arbetet med rekrytering av en föreningssamordnare på 75% pågår och beräknas vara klart under starten på kvartal 2. 

Den här webbplatsen är framtagen ihop med SFIF och kommer att vara distriktets officiella organ fram till att vi, ihop med RF och andra specialförbund, tagit fram en ny hemsidelösning. Detta behöver göras under 2022 eftersom Idrottonline går i graven vid årsskiftet 2022/23.

Synpunkter och tips rörande felaktigheter etc. på webbplatsen tas varmt emot.