Hem / Rekord och statistik

Rekord och statistik

Arbetet med att ta fram gemensamma distriktsrekord samt löpande årsstatistik för Västsvenska pågår. Några frågetecken kvarstår, vilka ses över av förbundets statistikansvarige Jonas Hedman.