Ordförande

Christina Liffner, 070-522 09 05, e-post

Ledamöter

Andreas Thornell. 072-250 05 57, e-post 
Gunilla Löthagen-Sjöstrand, 070-728 58 04, e-post 
Mats Åkerlind, 070-773 29 77, e-post 
Gunilla Dahlén (Kansli), 010-476 53 33, e-post