Svenska Friidrottsförbundets stadgar

Svenska Friidrottsförbundets stadgar definierar och lägger fast Svensk Friidrotts organisation och arbetsformer. Stadgarna fastställs av förbundets högsta beslutande organ, Förbundsårsmötet.

SDF stadgemall finner du också för nedladdning i dokumentbanken