Annons

Annons

Svenska Friidrottsförbundets stadgar

Svenska Friidrottsförbundets stadgar definierar och lägger fast Svensk Friidrotts organisation och arbetsformer. Stadgarna fastställs av förbundets högsta beslutande organ, Förbundsårsmötet.

Svenska Friidrottsförbundets stadgar hittar du här.

SDF stadgemall finner du också för nedladdning i dokumentbanken