Annons

Annons

I och med att förening erlägger medlemsavgift till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och i övrigt fullgör sina stadgeenliga plikter mot SFIF är föreningen också medlem i sitt Special Idrottsdistriktsförbund (SDF). 

SDF har därmed inte rätt att ta ut medlemsavgift. SDF och de föreningar som så beslutar kan dock ingå frivilliga överenskommelser/avtal om t.ex. serviceavgift.

Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet. Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng.

Föreningar Tilläggsröstetal Medlemsavgift
1-10 4 21 200 kr
11-20 3 15 900 kr
21-30 2 10 600 kr
33-138 1 5 200 kr
139-157 1 3 000 kr
Övriga 0 2 200 kr

Aktuell sammanställning över medlemsavgifter 2024

Ladda ner