Annons

Annons

Den svenska idrottsrörelsens kärnkomponent är - och har alltid varit - föreningarna och det gäller naturligtvis också friidrotten. Den som vill tävla i friidrott - på arena, i långlopp, i OCR, trail eller gång - gör det alltså genom att bli medlem i en förening som har friidrott på sitt program och som är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF).

Hur skall man göra om man vill dra igång en ny friidrottsförening?

 • På Riksidrottsförbundets hemsida finns beskrivning av hur processen går till, vad man ska tänka på och övriga råd.
  Det är även där föreningen gör sin ansökan om medlemskap i Svenska Friidrottsförbundet.
 • Där finns också för nedladdning alla nödvändiga blanketter liksom en mall för en lämplig utformning av stadgarna för den nya föreningen.
  Vi använder oss av RF:s stadgemall när vi godkänner föreningar så viktigt att dessa överensstämmer. 
 • Viktigt att läsa de namnregler som finns innan ni gör er ansökan. De finner ni på RF:s sida (länk ovan)
 • Observera att föreningen måste bifoga bildandeprotokoll (om föreningen är nystartad) eller ett årsmötesprotokoll på beslutet att bli medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. Dessa ska vara signerade.

Föreningens medlemskap i Svensk Friidrott

 • När ansökan och stadgarna godkänts av såväl RF som Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och när medlemsavgiften i SFIF betalats registreras den nya föreningen som medlem.
  Normalt tar hela processen ca tre veckor.
 • När föreningen anslutits till SFIF kan dess medlemmar delta i friidrottstävlingar och dessutom kan föreningen ges tillstånd (omnämns som sanktion) att arrangera friidrottstävlingar.
 • Medlemskapet i SFIF innebär en hel del fördelar för din förening.  

Läs mer om fördelarna här

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Svenska Friidrottsförbundet 2023 är 2200kr för nya föreningar. Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet. Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng.

SDF har därmed inte rätt att ta ut medlemsavgift. SDF och de föreningar som så beslutar kan dock ingå frivilliga överenskommelser/avtal om t.ex. serviceavgift.
Sök information på resp distrikts hemsida för info.

Läs mer om medlemsavgiften här