Annons

Annons

Kursen vänder sig till personer som har viss erfarenhet av att vara teknisk ledare vid föreningens större tävlingar och som är väl förtrogna med såväl World Athletics (WA) som Svensk Friidrotts (SFIF) regelbok.

Om utbildningen

Sedan 1997 krävs att samtliga SM-arrangörer har minst en förbundsutbildad teknisk ledare.

Kursen innehåller bl a följande rubriker:

  • Den tekniske ledarens roll
  • Genomgång av inventarielistor
  • Säkerhetsfrågor
  • Arenainventering
  • Kontroll av redskap

Kursmaterial

I arbetet används även dokumentet för redskapskontroll

Frekvens och nästa kurstillfälle:

Ges vart tredje år. Nästa tillfälle ges 2026.