Annons

Annons

Styrelsen 2024

Hedersordförande

H M Drottningen

Hedersledamot

Arne Ljungqvist 

Förbundsstyrelsen

Johan Storåkers 9DS 4223

Johan Storåkers

Förbundsstyrelsens ordförande

070-940 78 75 johan.storakers@friidrott.se
Caroline Gedin 9DS 4263

Caroline Gedin

Vice ordförande förbundsstyrelsen

073-051 32 85 caroline.gedin@gmail.com
Stephan Hammar 9DS 4236

Stephan Hammar

Vice ordförande förbundsstyrelsen

054-540 25 17 stephan.hammar@gmail.com
Berndt Andersson 9DS 4293

Berndt Andersson

Ledamot förbundsstyrelsen

070-635 49 92 berndt.andersson@friidrott.se
Freja Avebäck 9DS 4259

Freja Avebäck

Ledamot förbundsstyrelsen

073-720 09 47 freja.aveback@friidrott.se
Freja Andersdotter 9DS 4276

Freja Andersdotter

Ledamot förbundsstyrelsen

freja.andersdotter@friidrott.se
Axel Lönnqvist 9DS 4286

Axel Lönnqvist

Ledamot förbundsstyrelsen

070-340 48 11 axel.lonnqvist@marathongruppen.se
Anders Svanholm 3142

Anders Svanholm

Ledamot förbundsstyrelsen

072-203 68 13 anders.svanholm@hemab.se
Helene Hellmark Knutsson 9DS 4234

Helene Hellmark Knutsson

Ledamot förbundsstyrelsen

helene.hellmark.knutsson@friidrott.se
Karin Grute Movin 9DS 4246

Karin Grute Movin

Ledamot förbundsstyrelsen

070-44 22 810 karin.grutemovin@friidrott.se

Adjungerad från ungdomskommittén

Carl Hedin 3830

Carl Hedin

Ordförande

carl.hedin@friidrott.se

Huvudföredragande tjänsteman och personalrepresentant

Stefan Olsson 2023

Stefan Olsson

Generalsekreterare

070-349 21 41 stefan.olsson@friidrott.se
Anna Jonsson 2023

Anna Jonsson

Föreningssupport, antidoping & försäkringar

070-698 17 79 anna.jonsson@friidrott.se