Annons

Annons

Bli en del av Svensk Friidrott

Genom att som förening vara medlem i Svenska Friidrottsförbundet får ni tillgång till ett brett utbud av tjänster och även möjlighet till ekonomiska bidrag. Förbundets medlemmar är ideella föreningar som bedriver friidrott i sin verksamhet.

Den som vill tävla i friidrott - på arena, långlopp eller OCR - gör det genom att bli medlem i en förening som har friidrott på sitt program och som är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet. När föreningen anslutits till Svenska Friidrottsförbundet kan dess medlemmar delta i friidrottstävlingar och dessutom kan föreningen ges tillstånd, så kallad sanktion, att arrangera friidrottstävlingar, långlopp och OCR-tävlingar.

Medlemskapet innebär att föreningarna får:

 • Olycksfallsförsäkring för alla barn (utövare) upp till 16 år utan extra kostnad.
 • Tillgång till RF Föreningsförsäkring Bas för idrottsföreningar (ledare, funktionärer) med möjlighet att göra kompletteringsförsäkringar anpassade till föreningen (Folksam). Föreningen kan också få stöd i juridiska frågor.
 • Möjlighet att via Folksam försäkra deltagarna inför ert motionslopp
 • Möjlighet att söka statligt LOK-stöd och Projektstöd IF (fd. Idrottslyftet). 
  Bägge dessa administreras via föreningens IdrottOnline sida.
 • Möjlighet till kommunala bidrag och tillgång till lokaler (fråga din kommun).
 • Tillgång till Svenska Friidrottsförbundets utbildningsverksamhet där föreningen har möjlighet att delta i utbildningar arrangerade av Svenska Friidrottsförbundet samt RF/SISU. Se SFIF's utbildningsutbud.
 • Kostnadsfri IdrottOnline Klubb - www.idrottonline.se med tillgång till medlemsregister och verktyg för kommunikation med medlemmarna. Där finns även kostnadsfri webbaserad bokföring och fakturering att tillgå.
 • Möjlighet att påverka utvecklingen genom vår demokratiska medlemsorganisation. Rösträtt på distriktets årsmöte.
 • Råd/stöd/service från våra kanslier (distriktskanslier samt förbundskansliet i Stockholm).
 • Möjlighet att delta i samordnade projekt, satsningar och kampanjer.
 • Tillgång till friidrottsförbundets namn och därtill kopplade begrepp och status (t ex SM-statusen för tävlingsverksamheten - ingen får delta på SM om man inte tillhör en friidrottsförening). Om du vill tävla i tävlingsklass måste du vara med i en förening som är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet.
 • Förmånserbjudanden hos Friidrottsaffären samt hos våra samarbetspartners
 • Information och erbjudanden via nyhetsbrev om aktuella saker som händer inom verksamheten.
 • Möjlighet att delta på våra arrangemang.
 • Möjlighet att söka stipendier och fonder
 • Ta del av de avtal Riksidrottsförbundet har tagit fram för medlemsföreningar som är anslutna till de specialidrottsförbund som finns under RF´s paraply. Läs mer om Riksidrottsförbundets avtal för idrotten här