Annons

Tjänster och uppdrag inom Svensk Friidrott

Förenings- och utbildningsansvarig till Västsvenska friidrottsförbundet och Göteborgs friidrottsförbund

Projektledare för föreningsutveckling till Föreningsavdelningen

Svensk Friidrott söker en ekonomiassistent

Svensk Friidrott söker landslagsledare för trail

Svensk Friidrott söker landslagsledare för trail

Efter sommarens trail-VM i Innsbruck lämnar Kerstin Rosenqvist sitt uppdrag som landslagsledare för trail och i september ska en ersättare vara på plats. Svensk friidrotts förbundskapten Kajsa Bergqvist har påbörjat rekryteringsprocessen och om du är intresserad bör du snarast anmäla ditt intresse till kajsa.bergqvist@friidrott.se

Arbetet som landslagslagledare innebär att vara ansvarig vid uttagningar till mästerskap, ha fortlöpande kontakt med potentiella landslagskandidater, planera resor och upplägg inför mästerskapen, samt på plats på mästerskapen ansvara för allt praktiskt så att löparna kan fokusera helt på sina lopp.

 

Svensk Friidrott söker förenings- och utbildningsansvarig till Västsvenska friidrottsförbundet och Göteborgs friidrottsförbund

Svensk Friidrott är ett av de största idrottsförbunden i Sverige med cirka 1 000 medlemsföreningar organiserade i nio distriktsförbund. Friidrott är en av de mest populära idrotterna i Sverige och den största individuella idrotten.

Svensk Friidrott har som uppgift att leda, utveckla, administrera och företräda friidrotten i landet. Förbundet ansvarar även för landslagens deltagande i internationella mästerskap och internationella kontakter inom friidrottsrörelsen. Att arrangera nationella såväl som internationella tävlingar är andra viktiga kärnverksamheter. Vår vision är att vara din idrott för livet - alla ska ha en relation till friidrott, alla kan uppleva friidrott, friidrotten ska vara allas idrott.

Tjänsten som utbildnings- och föreningsansvarig

Nu behöver vi förstärkning till två av våra distriktsförbund: Västsvenska (förenings- och utbildningsansvar) och Göteborg (utbildningsansvar). Då de geografiskt ligger nära varandra och redan samarbetar mycket utlyser vi en kombinationstjänst som ansvarar för hela föreningsuppdraget i Västsvenska och utbildningsområdet i både Västsvenska och Göteborg, genom Friidrottens Utbildningar Väst.

Tjänsten är organisatoriskt placerad centralt på Svenska friidrottsförbundets avdelning för föreningsservice, verksamhetsutveckling och utbildning (även kallad Föreningsavdelningen), som har ett primärt fokus på att stötta friidrottsföreningarnas grund- och breddverksamhet. Inom avdelningen finns stöd för föreningsdrift, barn- och ungdomsverksamhet, motionslöpning och vuxenträning, parafriidrott, värdegrundsfrågor, trygghetsfrågor, utbildning och de nio distrikten.

Operativt styrs uppdraget av de två distriktsförbundens styrelser.

Procentuellt sett är uppdragen fördelade med 50% till föreningsansvaret för Västsvenska och 50% till utbildningsansvar för både Västsvenska och Göteborg.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

Distriktens uppdrag inom Svensk Friidrott är att verka för friidrottens utveckling inom distrikten samt företräda, stödja och samordna Svensk Friidrotts gemensamma frågor regionalt. Detta sker genom fyra områden:

Samarbete och erfarenhetsutbyte (organisera möten, träffar och nätverk, kommunicera med distriktets föreningar och ha en löpande dialog med Svenska Friidrottsförbundet och RF-SISU)

Tävlingar (kommunicera distriktets tävlingar, initiera nya tävlings- och arrangemangsformer och genomföra och samordna distriktsmästerskap och andra tävlingar)

Styrning (planera och genomföra verksamhet utifrån Svenska Friidrottsförbundets strategiska utvecklingsområden, implementera centrala beslut och föra ut centrala koncept till föreningarna, arbeta med uppföljning och utveckling av verksamheten i distriktet.)

Utbildning (bjuda in till och genomföra de utbildningar som ska finnas på distriktsnivå, informera om de utbildningar som sker på nationell nivå och samverka med RF-SISU:s konsulenter och distriktets utbildningskommitté för att säkerställa ett brett och anpassat utbildningsutbud.)

Du är operativt ansvarig för de olika områdena och arbetar nära övrig personal i distrikten och stöttar distriktens styrelser i strategiska och verksamhetsnära frågor. Du har också ett nära samarbete med Föreningsavdelningen på Svenska Friidrottsförbundet, övriga sju distrikt runtom i landet och RF-SISU lokalt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som tillsammans med kollegor och ideella krafter inom distrikten vill vara med och skapa resultat, hög kvalitet och ett långsiktigt utvecklingsarbete inom friidrotten.

Du har relevant utbildning för och erfarenhet av ovanstående ansvarsområden och arbetsuppgifter samt ett stort intresse för föreningsliv och idrott.

Du kan driva och samordna insatser självständigt. Du är utåtriktad, flexibel, har lätt för att bygga relationer och att samarbeta och att uttrycka dig i tal och skrift. Samtidigt arbetar du strukturerat, effektivt och målinriktat.

Du är intresserad av digitala möjligheter och har en god digital kompetens.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat med idrott, ideell verksamhet, föreningsfrågor inom andra förbund eller varit verksam inom andra områden inom Svensk Friidrott. Vi ser även gärna att du har en förmåga att se idrottens roll och funktion utifrån ett större samhällsperspektiv.

Västsvenska ansvarar för ett geografiskt område med ca 150 föreningar och Göteborg för ca 50 föreningar och körkort samt tillgång till bil är en fördel i tjänsten.

Arbetsplats: På kansli inom något av de två distrikten, vart bestäms i dialog med den som erbjuds tjänsten. I tjänsten ingår vissa resor och helgtjänstgöring/arbete utanför ordinarie kontorstid.

Tjänstens omfattning: Uppdraget är ett vikariat på 100% t.o.m. december 2024 med möjlighet till förlängning.

Tillträde: Snarast möjligt och senast 1 september.

Ansökan: Ansök med CV, personligt brev, referenser och eventuellt löneanspråk senast den 31 maj till ansokan@friidrott.se märkt ”förenings- och utbildningsansvarig”.

Upplysningar: Lova Hagerfors, t.f. Avdelningschef Föreningsavdelningen Svenska Friidrottsförbundet, 070-509 98 71, lova.hagerfors@friidrott.se, Claes-Göran Borg, ordförande Västsvenska Friidrottsförbundet, 070-8523354, clabbe.borg@gmail.com, Eva-Lena Frick, Förbundschef Göteborgs Friidrottsförbund, 0708-20 97 27, eva-lena.frick@goteborgfriidrott.se.

Facklig företrädare: Sofia Kuylser, Unionen, 076-698 47 46, sofia.kuylser@friidrott.se.

 

Svensk Friidrott söker Projektledare för föreningsutveckling till Föreningsavdelningen

Svensk Friidrott är ett av de största idrottsförbunden i Sverige med cirka 1 000 medlemsföreningar organiserade i nio distriktsförbund. Friidrott är en av de mest populära idrotterna i Sverige och den största individuella idrotten.

Svensk Friidrott har som uppgift att leda, utveckla, administrera och företräda friidrotten i landet. Förbundet ansvarar även för landslagens deltagande i internationella mästerskap och internationella kontakter inom friidrottsrörelsen. Att arrangera nationella såväl som internationella tävlingar är andra viktiga kärnverksamheter. Vår vision är att vara din idrott för livet - alla ska ha en relation till friidrott, alla kan uppleva friidrott, friidrotten ska vara allas idrott.

 Tjänsten som Projektledare på Föreningsavdelningen

Avdelningen för föreningsservice, verksamhetsutveckling och utbildning (även kallad Föreningsavdelningen) har ett primärt fokus på att stötta friidrottsföreningarnas grund- och breddverksamhet. Inom avdelningen finns stöd för föreningsdrift, barn- och ungdomsverksamhet, motionslöpning och vuxenträning, parafriidrott, värdegrundsfrågor, trygghetsfrågor samt utbildning. Till avdelningen hör också de nio distrikten och dess anställda.

Till avdelningen söker vi nu en ny projektledare som ska ansvara för tre områden inom vårt arbete med att stötta och utveckla våra föreningar.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

Pararesan: Genom projektet Pararesan kommer vi att arbeta med ett antal orter och sammanföra relevanta aktörer lokalt: kommunen, RF-SISU, Parasport Sveriges distrikt samt våra egna distrikt och skapa gemensamma aktiviteter. Målet är att öka kunskapen om parafriidrott, starta ny parafriidrottsverksamhet och stärka befintlig och att rekrytera fler barn och ungdomar till aktiviteterna.

Ökade föreningsintäkter: Tillsammans med vår partner Folkspel vill vi erbjuda våra föreningar stöd i att öka sina intäkter genom aktiviteter och försäljning av Folkspels produkter. De senaste två åren har arbetet och stödet till föreningarna utökats och varit framgångsrikt. Vi tar nu nästa steg där vi med denna tillsättning och Folkspels lokala organisationer ytterligare ökar vårt engagemang och stöd till föreningarna.

Stärka friidrotten för barn: Genom olika projekt och satsningar stöttar vi föreningar i att utveckla sina verksamheter för barn och att nå nya målgrupper. Två av dessa projekt är Nestléspelen och Landslagets friidrottsskola, som vi arbetar med i samarbete med våra partners. Nestléspelen är ett koncept med syftet att få fler barn i rörelse, hjälpa föreningar att arrangera aktiviteter för barn och att sprida kostråd. Och konceptet Landslagets friidrottsskola har vi tagit fram i samarbete med Craft och Unisport för att stötta föreningar som arrangerar eller vill starta upp friidrottsskola.

Gemensamt för dessa uppdrag är att vi centralt ska stödja föreningarna, bidra med kompetens samt vara en samlande resurs gentemot våra föreningar, distrikt, partners och andra organisationer i syfte att stärka och utveckla verksamhet.

Arbetet sker i nära samarbete med övriga anställda på Föreningsavdelningen och i våra distrikt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning för och erfarenhet av ovanstående ansvarsområden och arbetsuppgifter samt ett stort intresse för föreningsliv och idrott.

Vi ser att du är en van projektledare som kan driva och samordna insatser självständigt. Du är utåtriktad, flexibel och kan entusiasmera andra. Du har lätt för att bygga relationer och att samarbeta med kollegor och andra utanför den egna arbetsplatsen. Samtidigt arbetar du strukturerat, effektivt och målinriktat.

Vi ser också att du har god erfarenhet av att arbeta med kommunikation och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Och du har en god digital kompetens.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat med idrott eller föreningsfrågor inom andra förbund eller varit verksam inom andra områden inom Svensk friidrott.

Arbetsplats: Svensk Friidrotts förbundskansli i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Flexibilitet för att genomföra viss del av arbetet på distans finns.

I tjänsten ingår vissa resor och helgtjänstgöring/arbete utanför ordinarie kontorstid.

Tjänstens omfattning: Rollen är en visstidsanställning på 100 % t.o.m. december 2024, med möjlighet till förlängning. Tjänsten utgår från kansliet i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Tillträde: Snarast möjligt och senast 1 september.

Ansökan: Ansök med CV, personligt brev, referenser och eventuellt löneanspråk senast den 31 maj till ansokan@friidrott.se märkt ”Ansökan Projektledare föreningsutveckling”.

Upplysningar: Lova Hagerfors, t.f. Avdelningschef, 070-509 98 71, lova.hagerfors@friidrott.se

Facklig företrädare: Sofia Kuylser, Unionen, 076-698 47 46, sofia.kuylser@friidrott.se.

 

Svensk Friidrott söker en ekonomiassistent

Svensk Friidrott är ett av de största idrottsförbunden i Sverige med cirka 1 000 medlemsföreningar organiserade i nio distriktsförbund. Friidrott är en av de mest populära idrotterna i Sverige och den största individuella idrotten.

Svensk Friidrott har som uppgift att leda, utveckla, administrera och företräda friidrotten i landet. Förbundet ansvarar även för landslagens deltagande i internationella mästerskap och internationella kontakter inom friidrottsrörelsen. Att arrangera nationella såväl som internationella tävlingar är andra viktiga kärnverksamheter. Vår vision är att vara din idrott för livet - alla ska ha en relation till friidrott, alla kan uppleva friidrott, friidrotten ska vara allas idrott.

Dina arbetsuppgifter

Som ekonomiassistent hos Svensk Friidrott kommer du att ha en bred roll inom ekonomi och löneadministration.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

  • Löneadministration
  • Löpande bokföring
  • Avstämningar

Kvalifikationer

Vi ser att du har flerårig erfarenhet av att hantera löner och bokföring. Har du arbetat med Fortnox är det meriterande. Du bör kunna arbeta självständigt men vi värdesätter även en bra samarbetsförmåga.

Har du även erfarenhet av eller intresse för idrottsrörelsen är det ett stort plus.

Arbetsplats: Svensk Friidrotts förbundskansli i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Tjänstens omfattning: Anställning 100%, med 6 månaders provanställning.

Tillträde: 1 augusti (eller så snart som möjligt).

Ansökan: Ansök med CV, referenser och ev. löneanspråk senast den 25 maj till ansokan@friidrott.se märkt ”Ansökan Ekonomiassistent”. Skicka din ansökan så snart som möjligt, vi kallar till intervjuer löpande.

Upplysningar: Christina Berg, Ekonomiansvarig, 070-343 10 03 christina.berg@friidrott.se

Facklig företrädare: Sofia Kuylser, Unionen, 076-698 47 46 sofia.kuylser@friidrott.se