Annons

Annons

Disciplinnämnden är Svenska Friidrottsförbundets nationella bestraffningsorgan och agerar oberoende och självständigt.

Disciplinnämnden är första instans av handläggning av bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar 14 kap. I praktiken innebär detta att nämnden endast granskar och beslutar kring de anmälningar om bestraffning som inkommer till förbundet. Disciplinnämnden är alltså inte en part som utreder olika situationer eller hanterar missnöje. Läs mer om hur du kan få stöd kring oro, nå personer att prata med eller förstå hur du gör en anmälan här. Överklagan av Disciplinnämndens beslut görs hos Riksidrottsnämnden.

Disciplinnämnden består av ordförande och fyra ledamöter. Vid förbundsårsmötet väljs ordförande för en tid av ett år och två ledamöter för en tid av två år.
Ordförande

Leif Thunman

Ledamöter

Lena Björk
John Weslien
Jenny Madsen
Stefan Borg

Nämnden kontaktas via disciplinnamnd@friidrott.se