Friidrotten ska vara en miljö där alla känner sig trygga. Tryggheten skapar vi tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra men också genom att säga till om något inte känns rätt.

Tryggheten byggs också på en verksamhet dit alla är välkomna, genom att friidrottsmiljön formas utifrån friidrottens värdegrund och stöds av policys och handlingsplaner.