Annons

Annons

Ungdomsfonden & Edvin Wide-stipendiet

I samband med Svenska Friidrottsförbundets 100-årsjubileum beslutade förbundsstyrelsen att inrätta en fond för utveckling av svensk ungdomsfriidrott - Friidrottens Ungdomsfond, också innefattande Edvin Wide-stipendiet.

Enligt fondens statuter ska storleken på det belopp som ska delas ut varje år utgöras av den reala värdeökningen på fondens kapital, dock ska minst fem procent av kapitalet årligen utdelas. Cirka en tredjedel av detta belopp ska gå till Edvin Wide stipendiet.

Ungdomsfonden

  • Årligen skall medel ur fonden tilldelas ledare och/eller ungdomsaktiv (upp till 19 år), minst en man och en kvinna, som gjort förtjänstfulla insatser inom ungdomsfriidrotten.
  • Stipendiet skall användas för mottagarens egen utbildning/utveckling inom friidrotten, t ex i form av en resa till tävling, konferens eller kurs.

Edvin Wide-stipendiet

  • Årligen utdelas till två lovande löparungdomar - en pojke och en flicka - på medel- och långdistans (upp till och med 19 år).

Ansökningsförfarande

Föreningar och SDF uppmanas att till fondstyrelsen, senast den 15 december lämna förslag på kandidater. Ansökan sänds till: 

  • Epost: Marie Hedlund
  • Post: Svenska Friidrottsförbundet, Ungdomsfonden, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm

Fondstyrelsen

Fondstyrelsen, består av ledamöter från SFIF, bereder inkomna ansökningar samt utser senast den 15 februari varje år de personer som skall erhålla medel ur fonden.

Tillkännagivande – Utdelning

Tillkännagivandet av namnen på dem som erhållit stipendierna görs i samband med förbundets årsmöte, då också utdelning av stipendierna sker.