Annons

Annons

Svenska Friidrottsförbundets utmärkelsesystem omfattar nedanstående fyra nivåer. De angivna tidsgränserna skall ses som ungefärliga riktmärken. Ledare som gjort särskilt betydande insatser kan också komma ifråga även om tidsomfånget varit något kortare.

Förtjänstdiplom

Kan tilldelas ledare som verkat aktivt som ledare inom förening eller SDF under minst 10 år. Diplomet kan också tilldelas en förening.

Förtjänstmärke

Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit diplomet och som sedan verkat i ytterligare minst 5 år.

Förtjänstmedalj i silver

Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit märket och som totalt verkat "nitiskt och framgångsrikt" i ca 25 år. Innehavare av silvermedalj är garanterad fri entré till alla friidrottstävlingar i Sverige.

Förtjänstmedalj i guld

Kan tilldelas ledare som tidigare erhållit silvermedaljen och som bedöms ha utfört ett särskilt förtjänstfullt och betydande arbete inom friidrotten. Normalt skall för erhållande av guldmedaljen man inte bara ha verkat i förening utan också ha gjort betydande insatser inom SFIF centralt och/eller i SDF.

Ansökan 

För diplom, märke och silvermedalj skall ansökan med meritförteckning göras av förening eller SDF. Du hittar blanketten här. CV-blankett hittar du nedan och instruktioner/följebrev här.

  • Ansökan måste vara SFIF tillhanda minst en månad före önskad utdelningsdag - oftast i samband med föreningsjubileum eller årsmöte - för att hinna behandlas av Utmärkelsekommittén och för att själva utmärkelserna sedan skall hinna skickas ut till den ansökande organisationen.
  • För guldmedaljen gäller inget ansökningsförfarande utan initiativ tas där normalt av SFIF självt och beslut fattas av förbundsstyrelsen.

CV-blankett för ledarutmärkelser

Till blanketten