Annons

Annons

Årsmöten inom friidrotten

Svenska Friidrottsförbundet och dess distrikt och föreningar har årsmöten årligen. Förbundsårsmötet är den svenska friidrottens högsta beslutande organ. 

Mötets uppdrag är att granska det gångna årets verksamhet och förvaltning och ta ställning till inkomna motioner och styrelsens förslag. Mötet ska också lägga fast verksamhetens inriktning för de kommande åren och välja förbundets förtroendevalda, som till exempel förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen.

Protokoll tidigare förbundsårsmöten

Förbundsårsmötet 2023

Mer info

Förbundsårsmötet 2022

Mer info

Förbundsårsmöten före 2022

På vår arkivsida hittar du information om förbundsårsmöten före 2022. 

Protokoll förbundsårsmöten

Klicka här!