Annons

Annons

Årsmöten inom friidrotten

Svenska Friidrottsförbundet och dess distrikt och föreningar har årsmöten årligen. Förbundsårsmötet är den svenska friidrottens högsta beslutande organ. 

Mötets uppdrag är att granska det gångna årets verksamhet och förvaltning och ta ställning till inkomna motioner och styrelsens förslag. Mötet ska också lägga fast verksamhetens inriktning för de kommande åren och välja förbundets förtroendevalda, som till exempel förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen.

Protokoll tidigare förbundsårsmöten

Förbundsårsmöte 2024

Klicka här!

Förbundsårsmötet 2023

Mer info

Förbundsårsmötet 2022

Mer info

Förbundsårsmöten före 2022

Vill du ha information om årsmöten före 2022, kontakta kommunikationsavdelningen. Verksamhetsberättelser från tidigare år hittar du i dokumentbanken.

Protokoll förbundsårsmöten

Klicka här!