Annons

Annons

Utbildningsarrangör

Svensk Friidrott

Målgrupp och syfte 

Utbildning och certifiering av tekniska delegater går ut på att säkerställa att Svensk Friidrott har ett lämpligt antal personer (i nuläget ca 8) som kan stötta arrangörer av SM-tävlingar utanför arena (väg, terräng och trail) med förberedelser och genomförande av sin tävling.

Behörighetskrav

Lämpligt att vara förbundsdomare och/eller gångdomare och/eller förbundsbanmätare. Tidigare erfarenhet av att arrangera SM-tävling i väg/terräng/trail är meriterande.

Om utbildningen

Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner och ett regelprov.

Efter kursen kommer de kursdeltagare som hade bäst resultat på regelprovet att erbjudas en möjlighet att vara med i panelen med tekniska delegater under den kommande fyraårsperioden.

Kursmaterial

Aktuella SM-bestämmelser, manual och rapportmall för Tekniska delegater.

Kost, logi och resa

Kursen pågår i två halvdagar (från lunch lördag till lunch söndag) och innehåller en övernattning.

Frekvens och nästa kurstillfälle

Kurs och uttagning till panel av tekniska delegater genomförs vart fjärde år. Nästa kurs genomförs i april 2026, och efter kursen utses TD-panel för åren 2027–30.

Avgift

Svensk Friidrott står för kursavgift, mat och övernattning. Den totala kostnaden för kursdeltagarnas resor fördelas jämnt mellan samtliga deltagare, så att alla betalar lika mycket för resan, oavsett var i landet kursen genomförs.