Annons

Annons

Om du vill gör en uppskattad insats för svensk löpning och stämmer in på beskrivningen ”älskar löpning, noggrann med detaljer, bekväm med matematiska uträkningar samt säker cyklist” tveka inte att anmäla dig till vårens banmätarkurs!

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att mäta banor för löptävlingar på väg med den i reglerna föreskrivna metoden, det vill säga mätning som sker med en cykel utrustad med en så kallad ”Jones Counter”.

Efter genomgången utbildning finns möjlighet att – om man visat nödvändig kompetens i praktik och teori – bli utsedd till Förbundsbanmätare, vilket ger behörighet att utföra officiella kontrollmätningar.

Utbildningsarrangör

Svensk Friidrott

Bakgrund

Löpning på väg har blivit en stor del av svensk friidrott och på senare år har populariteten för kortare distanser – framför allt milen – vuxit kraftigt. Med det ökande intresset har det kommit ett tryck från deltagarna – som vill kunna jämföra tider från olika lopp – på att banorna garanterat skall hålla rätt distans.

Kontrollmätning av banan i förväg är även en förutsättning för att uppnådda tider i ett lopp skall vara giltiga för rekord och statistik.

Eftersom giltiga kontrollmätningar alltså bara kan utföras av Förbundsbanmätare är det – för att möta den ökande efterfrågan från arrangörer och löpare runtom i hela Sverige – angeläget att kadern av Förbundsbanmätare byggs ut.

Krav på Förbundsbanmätare

Som Förbundsbanmätare är man alltså en personlig garant för att en bana man kontrollmätt håller korrekt längd. För att hantera det uppdraget måste man:

  • vara bekväm med att cykla längre sträckor koncentrerat och stabilt (själva mätningen genomförs med hjälp av cykel försedd med en Jones Counter).
  • ha kunskap om och förståelse för hur löpare väljer löplinje (mätning skall göras längs den kortast möjliga löpvägen och om det på banan skulle finnas möjligheter att gena måste dessa uppmärksammas och dokumenteras med anvisningar om hur arrangören måste avgränsa banan under tävlingen).  
  • vara bekväm med att felfritt hantera matematiska beräkningar (en mätning resulterar i ett omfattande siffermaterial som måste kunna bearbetas både snabbt och säkert).
  • kunna sammanställa en fullständig mätrapport som förutom alla mätvärden innehålller en tydlig beskrivning av exakt vilken bansträckning som mätts samt anvisningar om hur banan behöver avgränsas på tävlingen för att mätningen skall vara giltig.

Om utbildningen och examination

I utbildningen ingår några hemuppgifter.

Om utbildningen genomförts till alla delar kan man bli utsedd till Förbundsbanmätare, vilket ger behörighet att utföra officiella kontrollmätningar.

Det finns dock ingen automatik i detta utan man måste ha visat en sådan säkerhet, noggrannhet och skicklighet i uppdragets alla olika delar att man bedöms vara kompetent att utföra mätningar som uppfyller tävlingsreglernas noggrannhetskrav.

Avgift

4500 kr. Ingår: Utbildning, kost samt en Jones Counter som du behåller eftersom den ju kommer att behövas för att kunna utföra mätningar. I kursavgiften ingår också lån av cykel under kursen. Avgiften ska betalas till SFIF före kursen, faktura sänds till föreningen.

Kost, logi och resa

Kost ingår. Logi och resa står deltagarna själva för. Clarion Collection Hotel Tapto (Jungfrugatan 57, Stockholm) på gångavstånd till kursområdet rekommenderas för att minimera restid och maximera tiden för informellt erfarenhetsutbyte.

Kurstillfällen

Utbildningen ges vart tredje år.

Tillfälle 2024: 20-21 april, preliminärt med start kl 10:00 på lördagen och beräknat slut 14:00 på söndagen. 

Nästa tillfälle ges 2027. 

Plats för utbildningen

Lill-Jansskogen, Stockholm

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Vid behov av urval bland anmälningarna kommer det primära kriteriet vara att skapa förutsättningar för att det samlade nätverket av Förbundsbanmätare skall ge bästa möjliga geografiska täckning av Sverige.

Kursledare

Lennart Julin, Lennart Bresky, Birger Fält

Max- och minimum antal deltagare

5-9 deltagare

Avbokningsregler

Återbud är kostnadsfritt fram till sista dag för anmälan, 26 mars. Vid återbud 27 mars-12 april debiteras 10 procent av avgiften. Vid avhopp 13 april eller senare debiteras hela avgiften.

Kallelse

Kallelse kommer att skickas ut snarast efter anmälningstidens utgång.