Annons

Annons

Svensk Friidrott erbjuder framför allt friidrottsspecifika utbildningar medan SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund, ger utbildningar och kurser inom organisations- och föreningsutveckling. 

SISU Idrottsutbildarna har som uppdrag att verka för och bidra till idrottsrörelsens utveckling genom folkbildning och utbildning. De är organiserade i 19 RF-SISU-distrikt, som erbjuder alla idrottsföreningar utbildningar och kurser i sådant som inte är idrottsspecifikt men som är lika viktiga delar av idrottsrörelsens verksamhet. 

Genom distrikten kan ni som förening utveckla och utbilda er inom områden som:

 • Föreningsorganisation
 • Styrelsens roll och arbete
 • Valberedningsarbete
 • Föreningsekonomi och -bokföring
 • Föreningsadministration och IT
 • Admin i Idrott Online
 • LOK-stöd
 • Trygga idrottsmiljöer
 • Barnkonventionen
 • Inkluderande idrott
 • Värdegrund
 • Introduktionsutbildning för tränare (ingår i Friidrottens utbildningstrappa)
 • Grundutbildning för tränare (ingår i Friidrottens utbildningstrappa)
 • Idrottspsykologi
 • Kost och näringslära
 • Träningslära
 • Idrottsskador och rehab
 • Att träna barn med diagnoser

Hitta ditt distrikt, vem där som är er förenings idrottskonsulent och se vad de erbjuder för stöd, kurser och utbildningar här