Annons

Här hittar du kontaktpersoner och kontaktuppgifter till de kommittéer och råd som är en viktig del av att driva och utveckla friidrotten i Sverige.

OBS! Förbundsstyrelsen har initierat en översyn av kommittéernas uppdrag och bemanning vilken pågår just nu. Uppdatering kommer att ske efter styrelsemötet 12 juni 2023. Tills dess presenteras de gamla kommittéerna trots att några personer avslutat sina uppdrag.