Annons

Annons

Här hittar du kontaktpersoner och kontaktuppgifter till de kommittéer och råd som är en viktig del av att driva och utveckla friidrotten i Sverige.

Vid sitt möte 12 juni uppdaterade Förbundsstyrelsen bemanning och uppdragsbeskrivningar för samtliga kommittéer. Se respektive kommitté. Då beslutades också att tillsätta en ny kommitté i form av Motions- och folkhälsokommittén som kommer att ha i uppdrag att ansvara för och skapa samverkan mellan våra olika verksamheter kopplat till just motion och folkhälsa. Beredningsarbetet pågår och bemanning och uppdragsbeskrivning kommer att beslutas vid mötet i augusti.