Annons

Annons

Till ledare

Att uppmärksamma och hedra och därmed tacka personer som på olika sätt gjort betydande insatser för friidrotten är sätt att markera tacksamhet och även inspirera och uppmuntra till ett fortsatt engagemang. En sådan form för uppskattning är förtjänstutmärkelser. 

Inom friidrotten finns utmärkelser på tre nivåer; Diplom, Märke och Silvermedalj. Föreningar och SDF kan ansöka om för ledare som verkat under en följd av år. 

Även Riksidrottsförbundet har ett förtjänsttecken som kan tilldelas ledare som nedlagt betydande tid och engagemang inom den svenska idrottsrörelsen.

Till aktiva

Även för aktiva finns former avsedda att premiera mångårig framgångsrik verksamhet. Dels Stora Grabbar och Tjejer, dels guldklockan för 20 seniorlandskamper. 

Stipendier

Tack vare ett stort antal donationer och insamlingar har inom svenskt idrott skapats flera olika stipendier avsedda att som stimulans, stöd och uppmuntran tilldelas förtjänta aktiva, ledare och tränare. De flesta av dessa stipendier gäller för hela idrottsrörelsen, men det finns också några som är uttalat avsedda för personer verksamma inom friidrotten:

  • Friidrottens Ungdomsfond: Inrättades i samband med Svenska Friidrottsförbundets 100-årsjubileum 1995 för "utveckling av svensk ungdomsfriidrott". Ur denna fond utdelas årligen ett flertal stipendier, exempelvis Edvin Wide-stipendiet som är avsett speciellt för lovande ungdomar på medel/långdistans.
  • Övriga stipendier:
    • Gunders och Arnes stipendium: Utdelas till en eller flera tränare/ledare inom medel/långdistans.
    • Bo Ekelund-stipendiet: Utdelas till en friidrottsledare.
    • Nils-Erik Emilsson-stipendiet: Utdelas till friidrottare som kombinerar akademiska studier med en elitsatsning.