Annons

Annons

Starteruppdraget är den mest krävande och utsatta av alla domarfunktioner vid våra arenatävlingar. Fungerar inte startmomentet i löpningarna väl får det omedelbara negativa konsekvenser för hela arrangemanget.

Utbildningsarrangör

Svensk Friidrott

Syfte och målgrupp

Kursen är av fortbildningskaraktär och vänder sig till:

  • Starters som har några års erfarenhet och vill ta chansen att utvecklas i starterrollen.
  • Förbundsstarters som tidigare deltagit i kursen.

Anm: För Förbundsstarters gäller 55 år som övre åldersgräns.

Behörighetskrav

Distriktsstarter eller motsvarande.

Om utbildningen

Startmomentet är komplext och ställer stora krav på den ansvarige domarens kompetens, uppmärksamhet och förmåga till omedelbara domslut. Fungerar inte detta väl är det omöjligt att avverka löpgrenarna sportsligt och smidigt.

Vid centrala arrangemang såsom landskamper, SM- och GP-tävlingar ställs därför krav på att den som skall fungera som starter skall ha genomgått SFIF:s centrala starterutbildning, Förbundsstarterkursen.

Förutom den teoretiska regelkunskapen krävs för att vara en god starter framförallt mycket praktik, eftersom det bara är i tävlingssituationen som starterkompetensens alla komponenter prövas och kan tränas och utvecklas.

Därför ligger tyngdpunkten i Förbundsstarterkursen, som arrangeras årligen i samband med SAYO i början av juni, på praktik och analys av denna praktik. Kursdeltagarna ansvarar för startertjänsten under fredag-lördag medan söndagen ägnas åt analys och diskussioner.

Kursen är direkt kopplad till legitimeringen av Förbundsstarters genom att:

  • Kursen måste genomföras ca vart tredje år av nuvarande Förbundsstarters för bibehållen legitimation.
  • Kursdeltagare som uppvisar god skicklighet kan komma att utses till Förbundsstarter.

Under de tre kursdagarna ligger tonvikten på praktik i tävlingssituation. Praktikpassen kommer att videofilmas och analyseras/diskuteras under fredag och lördag kväll.

Frekvens och nästa kurstillfälle

Utbildningen ges årligen. Nästa utbildningstillfälle genomförs i samband med veteran-SM i Varberg 1–3 mars 2024.

Anmälan

Anmäl dig här

Sista möjliga anmälningsdag är 8 februari 2024. 

Kost, logi och resa

Helpension ingår. Boende i delat dubbelrum. 

Avgift

4400 kr. 

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare som går i syfte att bli eller uppdatera sig i rollen (vart 3:e år) som förbundsstarter.

Deltagare som går utbildningen i syfte att utbilda/uppdatera sig som starter men som inte är beredda att ta uppdrag som förbundsstarter kan endast erbjudas plats om det finns plats över och faktureras då 4 400 kr (boende i dubbelrum fredag till söndag, måltider och fika samt resa till och från kursen med billigaste färdsätt). Se till att jämföra priserna mellan tåg, lågprisflyg och bil. Ersättning för taxi utbetalas ej. Vi uppmanar alla resenärer att boka så snart som möjligt för bästa pris.

Avbokningsregler

Efter kallelse är anmälan bindande. Kallelse skickas ut efter sista dag för anmälan.