Annons

Certifierad coach är en utbildning för tränare som tränar juniorer (åldern 17-22 år) eller elit och är steget efter 14-17 års utbildningen "Träning i uppbyggnadsstadiet".

Utbildningen omfattar fem helgträffar (fredag-söndag) med ett antal uppgifter som ska lösas mellan träffarna med utbildningsmål inom följande områden:

 • Träningslära
 • Träningsplanering
 • Grenteori och praktik
 • Fysiologi
 • Biomekanik
 • Idrottsmedicin
 • Ledarskap
 • Idrottspsykologi
 • Idrottsnutrition

Nästa utbildningstillfälle är i mars 2024. Ramplan och ytterligare information kommer skickas ut med anmälan i augusti (de som gör en intresseanmälan får per automatik information så fort anmälan släpps).

Behörighetskrav

Föra att antas till utbildningen måste du ha nedanstående förkunskaper och erfarenheter:

 • genomfört och blivit godkänd på 14-17 års utbildningen alternativt att du har genomfört och blivit godkänd på utbildningar av liknande eller högre nivå i andra länder eller på universitet/högskola.
 • genomfört RF-SISU:s utbildning "Grundutbildning för tränare". Utbildningen är obligatorisk att alla deltagare ska ha genomgått och går att komplettera för de som ännu ej har genomfört utbildningen.
 • varit tränare i minst 4 år, varav minst 1 år för åldersgruppen 17-22 år eller äldre.

Ett urval sker utifrån ett personligt brev från de ansökande med en beskrivning om sin tränarbakgrund, träningsgrupp samt en plan för framtiden i sin tränargärning.

Avgift

Kursavgiften preliminärt 35 000 kr inkluderar

 • Resa (2:a klass tågbiljett)
 • Boende i dubbelrum
 • Måltider
 • Viss litteratur.

Efter godkänd utbildning betalas 15 000 kr tillbaka till föreningen (subvention via Idrottslyftet).

Anmälan

Är du intresserad av att gå utbildningen och uppfyller behörighetskraven så rekommenderar vi att du snarast gör en intresseanmälan (ej bindande) senast 31 maj så att vi utifrån det intresse som finns kan förbereda och anpassa utbildningen och upplägget på bästa sätt.