Årets Finnkamp går på Olympiastadion i Helsingfors 3–4 september 2022 och veteranstafetten kommer att ske på lördagen den 3:e september. Fyra svenska veteranlag möter motsvarande finska veteranlag i svensk stafett 1000m uppdelat på de fyra sträckorna
100m, 200m, 300m och avslutande 400m.

 Årets veteranlag kommer att vara klasserna K40, K50, M50 och M60. Lagledare och ansvariga för laguttagning är Jenny Åkervall (de två kvinnliga lagen) och Anders Logg (de två manliga lagen.

Riktlinjer för laguttagning

  1. Stafetten och dessa regler annonseras på friidrott.se samt i Facebook-gruppen ”Svensk veteranfriidrott”.
  2. Alla som aspirerar på en plats i ett av de fyra lagen skall i god tid informera sin lagledare om sitt intresse.
  3. Lagen tas ut baserat på de bästa tävlingstiderna som aspiranterna har presterat på de olika sträckorna mellan 1 april och 28 augusti 2022, dvs under utomhussäsongen fram till och med VSM i Kalmar.
  4. För sträckan 300m som sällan löps på tävling räknas också träningstider om loppet sker från startblock och tiden kan verifieras med hjälp av videoinspelning (inklusive reaktion).
  5. Baserat på de bästa tiderna ansvarar lagledaren för att ta ut det bästa laget, dvs det lag vars totaltid på 1000m är den minsta.
  6. Lagledaren tar också ut en eller flera reserver baserat på en helhetsbedömning av bästa tider, möjlighet att hoppa in på alla sträckorna samt tillgänglighet (närvaro i Helsingfors på tävlingsdagen).

Kontaktuppgifter

Jenny Åkervall: jenny.akervall@me.com

Anders Logg: anders@logg.org

Resa och boende

Deltagare betalar själva för resa och boende och erbjuds specialpris 2500kr för tvåbäddshytt på Finnkamps-båten och del i dubbelrum i Helsingfors. Då ingår också inträde till Finnkampen.