Förbundseltidtagarutbildning

För korrekta resultat i löpgrenar är det nödvändigt inte bara att starten har varit regelriktig utan också att målfunktionens fastställande av placeringar och tider skötts kompetent.

Att ansvara för eltiden är alltså ett viktigt uppdrag på varje tävling. Ett uppdrag som inte bara handlar om att vara "maskinist" utan framförallt om aunna regler och ha förmågan hantera olika typer av skeenden och händelser som kan förekomma.

Förbundseltidtagarutbildningen är en 1-dagskurs som genomförs med några års mellanrum. Genomgången kurs är ett krav för att vara eltidsansvarig på SM-tävlingar, landskamper o dyl.

Förbundseltidtagarutbildningen fokuserar på själva domarrollen och det övergripande ansvaret med följande tre huvudteman:

  • Organisation av målfunktionen
  • Vad är ett "bra" målfoto?
  • Utvärdering av målfoton

Det är alltså inte teknisk handhavandekurs för en specifik utrustning.

Målkameran är visserligen ett fantastiskt arbetsredskap men den ger inga resultat "av sig själv" utan för att de aktiva skall erhålla korrekta resultat krävs rätt arbetsrutiner och kompetent agerande av eltidsansvariga.