Annons

Annons

Friidrottens Strategi 2025 visar riktningen för friidrotten framåt, mot framtidens friidrott.

Strategin sammanfattar våra gemensamma mål; att få friidrotten att växa och att kunna välkomna fler till vår fantastiska idrott. Syftet är alltså att möta dagens och morgondagens utmaningar och säkerställa att vi har en växande och attraktiv friidrott även framöver.

Vad är viktigast för er förening? 

Det är viktigt att så många som möjligt inom friidrotten får koll på strategin, de övergripande målen och de nio utvecklingsområden som identifierats. Därför är vi angelägna om att få alla föreningars input. Hur mår er förening? Vilka utvecklingsområden är viktigast för er för framtiden? Var ser ni i dagsläget störst behov av utveckling och stöd?

Svara på vår enkät – det tar bara några minuter – och ge oss på så sätt svar på vad som är viktigast för er. Gå gärna ihop tillsammans i föreningen och prata om er utveckling och svara sen på frågorna. 

Här ser ni frågorna så att ni kan förbereda er. 

 • Hur upplever ni att er förening mår idag?
 • Om ni jämför med läget i föreningen innan pandemin, hur upplever ni att er förening mår idag?
 • I vilken utsträckning upplever ni att det finns framtidstro i föreningen?
 • Vilket eller vilka av de strategiska utvecklingsområdena i Friidrottens Strategi 2025 blir viktigast för er förening att fokusera på under den närmaste tiden?
 • Inom det område eller de områden ni har valt, vad mer specifikt är det ni behöver eller vill utveckla?
 • Är föreningen i behov av stöd för att komma vidare i arbetet med det eller de utvecklingsområden som ni angett ovan?
  • Om ja, vilken typ av stöd behöver ni eller skulle ni kunna behöva?
  • Vill ni att förbundet eller distriktet kontaktar er för att stötta er i utvecklingsarbetet? 
 • Vill ni vara del av det gemensamma utvecklingsarbetet inom Friidrottens Strategi 2025 för att forma förutsättningarna framtidens friidrott?
  • Om ja, inom vilket eller vilka av de strategiska utvecklingsområdena vill ni vara delaktiga?
  • På vilket sätt kan ni tänka er att vara involverade?
 • Kontaktuppgifter till föreningen och kontaktpersoner

Gå vidare till enkäten - Föreningens viktigaste utvecklingsområden

Friidrottens strategi 2025

Till strategidokumentet

Lär känna strategin

Snabba svar på några grundfrågor om Strategi 2025

Lär känna strategin

Utmaningar

Läs mer

Vi står rustade

Läs mer

Målet 2025

Läs mer

Strategiska utvecklings-områden

Läs mer