Annons

Annons

Strategins övergripande mål är att bygga en attraktiv och växande friidrott.

En attraktiv friidrott

Friidrottens dragningskraft är avgörande för att den ska kunna leva vidare och utvecklas över tid. Friidrotten ska upplevas som en positiv, modern, inkluderande och värdefull kraft i samhället. Barn, ungdomar och vuxna ska aktivt söka upp friidrotten, delta i och må bra i verksamheten utifrån sina egna behov.

Attraktiviteten bygger på:

  • Glädje och inspiration
  • Värderingar och ledarskap
  • Tillgänglighet och enkelhet

En växande friidrott

Friidrotten är fortfarande en av Sveriges största och mest populära idrotter men under de senaste åren har vi inte sett någon tillväxt av antalet utövare på totalen. Att växa innebär att verka för att välkomna och inkludera och att förädla den befintliga verksamheten. Tillväxt är ett resultat av friidrottens attraktivitet. 

Målet är att friidrottens ska växa:

  • I hela landet
  • I alla åldrar
  • I alla föreningar, stora som små
  • I alla grenar

Men hur mycket?

Hur attraktiva ska vi bli och hur mycket ska vi växa? Det är viktigt att sätta mål för att kunna samla krafterna och veta var vi ska. Men också för att vi ska kunna fira vår resa ordentligt!

Det gemensamma målet till 2025 är:

  • Antalet rapporterade deltagartillfällen i LOK-stödet ska växa med 12 procent*

* Mätningen görs i förhållande till den totala nivån 2019