Annons

Annons

Matchfixning, eller Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning, är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra.

Vad är Matchfixning? 

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt, förändra eller påverka utgången av en idrottstävling, för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen i, eller resultatet av idrottstävlingar, i syfte att dra fördel eller vinning för sig själv eller andra.

Förenklat innebär matchfixning alltså att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Matchfixningen är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som på grund av sportsliga incitament.

Regelverk

I Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet (kallas även Matchfixningsreglementet) definieras och regleras vadhållningsrelaterad manipulation och otillåten vadhållning. I 14 kap 2§ 12 p i Riksidrottsförbundets stadgar regleras matchfixning som ej relaterar till vadhållning.

Här kan du ta del av alla delar i reglementet på ett översiktligt sätt. 

Friidrottens regelverk

I World Athletics Books of Rules och i kapitlet som benämns "Integrity & Disciplinary" (Kapitel D) finns manipulation av idrott och föreskrivna regler beskrivna. Athletics Integrity Unit hanterar mycket av integritets- och antidopingfrågor åt World Athletics. Här finns
ytterligare info om manipulation av tävlingar under fliken ”Knowledge Centre”.

Svensk lag 

Matchfixning är kriminaliserat i lagstiftningen genom spelfuskbrottet i Spellagen. Lagen gäller den som påverkar ett moment i en idrott som är kopplat till erbjudande av spel. Den som döms enligt denna lag kan få upp till 2 års fängelse. Om brottet anses vara grovt kan det ge upp till 6 års fängelse. Brottet inkluderar även försök eller förberedelse till matchfixning.  Matchfixning kan också vara kopplat till annan form av brottslighet, vanligtvis givande och/eller tagande av muta, det vill säga ett mutbrott.

Mer information på Min Match

Min Match är Riksidrottsförbundets informationswebb om matchfixning. Här kan du genom en webbutbildning lära dig om matchfixning och hur du gör för att skydda dig själv och svensk idrott. Här finns även en anonym tipsfunktion. 

Tipsfunktion: Tipsa anonymt via Min Matchs tjänst

Anmälan 

Genom att fylla i och skicka in detta dokument och eventuella bilagor till disciplinnamnd@friidrott.se anmäls en händelse utifrån Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet, Matchfixning.