Annons

Annons

Friidrotten har alla möjligheter att möta de utmaningar som vi står inför. Framgångsfaktorerna för att göra detta är:

  • Vår vision: Verksamheten drivs mot visionen: Din Idrott – För Livet!
  • Vår värdegrund: Vi leder och agerar efter Friidrottens Värdegrund
  • Vår roll i samhället: Vi fortsätter att bidra genom friidrottens viktiga roll i samhället: Rörelse och fysisk aktivitet, engagemang och trygghet, idrottsliga upplevelser, hållbarhet och tillgänglighet samt inkludering och mångfald.
  • Vår idrottsliga grund: Vi bygger vidare på friidrottens grund där grenarnas olika egenskaper skapar en stark gemenskap och där träning och tävling kan ske på ett sätt som samlar, inte delar upp, människor.
  • Vi moderniseras: Vi utvecklar hela tiden vår idrott så att vi kan lära oss mer, samverka bättre och stötta varandra. Nya samarbetssätt och digitala verktyg är några av nycklarna till detta. 
  • Vår gemenskap: Vi är många som – på alla nivåer i vår idrott – både vill och kan vara med och bidra till fortsatta framgångar. Alla kan göra skillnad genom att föregå med gott exempel och vara förebilder för andra.