Annons

Annons

Här kan du snabbt lära känna Friidrottens Strategi 2025 genom att få svar på ett antal huvudfrågor. 

Vad är en strategi och varför har Svensk Friidrott tagit fram en? 

En strategi visar riktningen för en verksamhet och förtydligar de områden som är allra viktigast för att nå det eller de mål som sätts upp. 

Vi samlas inom Svensk Friidrott för att driva och utveckla friidrotten i Sverige. Det är vårt gemensamma uppdrag att få friidrotten att växa och välkomna fler till vår fantastiska idrott. Friidrottens Strategi 2025 är framtagen för att bidra till detta och för att nå visionen att vår idrott ska vara en idrott för livet - för dig och för alla!

Friidrottens Strategi 2025 innehåller inte allt vi kommer att ägna oss åt de närmaste åren. Massor av beslut, prioriteringar och detaljer kommer att utarbetas löpande och det är också meningen. Strategin är inte en kristallkula utan en kompass som visar riktningen och ger underlag för beslut som för oss mot målet. Distrikt och föreningar ska med stöd i Friidrottens Strategi 2025 kunna göra egna prioriteringar utifrån sina respektive positioner och utmaningar.

Vilka är de övergripande målen för Friidrottens Strategi 2025?

De övergripande målen för Friidrottens Strategi 2025 är: 

En attraktiv friidrott

Friidrottens dragningskraft är avgörande för att den ska kunna leva vidare och utvecklas över tid. Friidrottens ska upplevas som en positiv, modern, inkluderande och värdefull kraft i samhället. Barn, ungdomar och vuxna ska aktivt söka upp friidrotten, delta i och må bra i verksamheten utifrån sina egna behov.

Attraktiviteten bygger på: 

  • Glädje och inspiration
  • Värderingar och ledarskap
  • Tillgänglighet och enkelhet

En växande friidrott

Friidrotten är fortfarande en av Sveriges största och mest populära idrotter men under de senaste åren har vi inte sett någon tillväxt av antalet utövare på totalen. Att växa innebär att verka för att välkomna och inkludera och att förädla den befintliga verksamheten. Tillväxt är ett resultat av friidrottens attraktivitet.

Målet är att friidrotten ska växa:

  • I hela landet
  • I alla åldrar
  • I alla föreningar, stora som små
  • I alla grenar

Ett samlat mätbart mål.

De övergripande målen med Friidrottens Strategi 2025 är att vår idrott och förenings-
verksamhet ska bli mer attraktiv och växa. Men hur attraktiva ska vi bli och hur mycket ska vi växa?

Det gemensamma målet till 2025 är att rapporterade deltagartillfällen i LOK-stödet ska växa med 12 procent, i förhållande till summan för 2019.

Vilka utvecklingsområden bygger Friidrottens Strategi 2025 på?

De strategiska utvecklingsområdena för att friidrotten 2025 ska vara mer attraktiv och kunna växa är: