Annons

Annons

Friidrottens spelregler är Svenska Friidrottsförbundets uppförandekod och anvisningar till vår värdegrund. Här har vi samlat ställningstaganden inom områden som vi anser behöver belysas i det pågående arbetet för trygga friidrottsmiljöer.

Med hjälp av dessa spelregler hoppas vi skapa en gemensam syn och förhållningssätt för att fler ska känna sig välkomna och delaktiga i friidrottssverige. Det här är våra spelregler för hur vi organiserar vår verksamhet men även hur vi agerar och beter oss mot varandra.  

>> Ladda ner Friidrottens spelregler här <<

Friidrottens spelregler är indelad i fyra delar:

LEDARSKAP 

 • Barnrättsperspektivet
 • Kommunikation i sociala medier
 • Selektering inom barn- och ungdomsidrott
 • Sexuella relationer
 • Intressekonflikter, jäv och korruption

DELAKTIGHET 

 • Demokrati och delaktighet
 • Diskriminering
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Rekrytering

FRISK FRIIDROTT

 • Alkohol och droger
 • Doping och kosttillskott

ATTITYDER 

 • Mobbing, trakasserier och kränkande behandling
 • Sexuella trakasserier, utnyttjande, övergrepp och sexuellt ofredande
 • Emotionella övergrepp
 • Våld och hot

Du ska alltid agera om du misstänker att någon far illa eller att en överträdelse mot uppförandekoden har skett. En anmälan kan då göras till den instans hos Svenska Friidrottsförbundet som hanterar trygghetsärenden.

 • Svenska Friidrottsförbundets Disciplinnämnd är första instans av handläggning av bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar 14 Kap
 • Rådet för Trygg Friidrott, här kan du får råd och stöd i frågor som rör din eller andras trygghet – trygg@friidrott.se

Alla händelser där brottsmisstanke finns ska polisanmälas.