Annons

Annons

Hit du kan vända dig för att få råd och stöd i frågor som rör individers trygghet inom friidrotten.
  • Till Rådet för trygg friidrott kan alla som kommer i kontakt med friidrotten vända sig för att få råd och stöd i frågor som rör brister, problem och missförhållanden inom friidrotten utan risk för negativa konsekvenser.
  • Rådet för trygg friidrott ger möjlighet för alla att konfidentiellt höra av sig med misstankar om avvikelser från värdegrund och brott mot Svensk Friidrotts uppförandekod Friidrottens spelregler.
  • Den person som kontaktar rådet behöver inte kunna bevisa de fel eller missförhållanden som denne rapporterar om, men den behöver kunna uppvisa skäl för sin oro.

Rådet för trygg friidrott är till för dig

Dit kan du vända dig med frågor som rör din trygghet. 

Kontakta Rådet för trygg friidrott

  • Du når Rådet för trygg Friidrott genom att maila till: trygg@friidrott.se
  • I mailet kan du be om att få bli uppringd
  • Svar kan förväntas inom två arbetsdagar
  • Rådet har tystnadsplikt och agerar med sekretess men har i uppdrag att anmäla misstänkta brott till myndighet.

Rådet för trygg friidrott hanterar inte:

  • Fall som rör generella missnöjen: Dessa hänvisas till verksamhetsansvarig på förbundskansliet eller motsvarande roll i förbundsstyrelsen.
  • Generella praktiska frågor som rör trygg friidrott, såsom arbetet med FNs barnkonvention, hantering av rutin av begränsat registerutdrag m.m. - dessa frågor hänvisas till verksamhetsansvarig på förbundskansliet eller motsvarande roll i förbundsstyrelsen.