Annons

Annons

Nedan kan du ta del av Svensk Friidrotts riktlinjer för hur begäran av begränsat utdrag ur belastningsregistret ska tillämpas.

Ett begränsat utdrag ur belastningsregistret ska begäras från alla som är 15 år och äldre i verksamheten och som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år.

Dessa ska lämna in begränsat registerutdrag:

  • Anställda, arvoderade samt personer med återkommande uppdrag i verksamheten gäller även förbund och distriktsförbund (t.ex. utbildare)
  • Tränare och ledare som leder en träningsgrupp där deltagare är under 18 år
  • Övriga i föreningen som regelbundet vistas i samma miljö som barn och unga
  • Personer som medverkar vid aktiviteter som omfattar övernattning
  • Medicinare, fysioterapeuter och liknande

Dessa bör lämna in begränsat registerutdrag:

  • Person som ett par gånger per år har uppdrag som funktionär på tävlingar och föreningsaktiviteter
  • Person som är tränare, ledsagare och ledare för aktiva över 18 år.

Bra att begära begränsat registerutdrag även från:

  • Person som är funktionär på enskilda tävlingar eller föreningsaktiviteter, t.ex funktionär som hoppar in med kort varsel

Läs mer: Vanliga frågor