Annons

Annons

De mest centrala utmaningarna för friidrotten att ta sig an under den kommande femårsperioden är att:

Friidrotten tappar äldre ungdomar och upplever en ökad konkurrens

Detta är en utmaning i hela idrottsrörelsen. Även om det dels beror på vad som händer i övriga livet för tonåringar så handlar det också om villkoren för dem att fortsätta att träna friidrott, tävla utifrån egna önskemål eller engagera sig på annat sätt. Vid sidan av den ideella idrotten växer hela tiden nya kommersiella erbjudanden fram. Dessa vänder sig inte bara till vuxna utan även till unga vuxna och barn. 

Friidrotten inte växer och aktivitetsnivån utanför större städer tunnas ut

Friidrotten har inte växt totalt sett under många år, samtidigt som många andra idrotter går framåt och lockar allt fler. Detta innebär i sig en risk för verksamheten över tid. Utanför de stora städerna blir det allt längre mellan friidrottsföreningarna och detta gör att många i Sverige saknar möjligheten att friidrotta på sin hemort. 

Det upplevs alltmer krävande och komplext att driva förening Under en tid då många saker förenklas i omvärlden stiger också förväntningarna på servicenivå och enkelhet från och inom föreningslivet och idrotten. Detta parallellt med att det ställs allt större krav på de ideella krafter som engagerar sig i föreningslivet.

Det ekonomiska handlingsutrymmet minskar

Effektiv användning av ekonomiska resurser och en kreativ utveckling av nya intäktsmöjligheter är avgörande för fortsatt utveckling av friidrotten. Förändrade förutsättningar i omvärlden gör det viktigt att våga prova nya arbetssätt och samarbetsvägar. 

Ledarjakten aldrig slutar 

Rekrytering och kompetensutveckling av nya och befintliga ledare är en ständigt närvarande fråga i föreningsvardagen. Intresset för ideellt engagemang är fortsatt starkt i Sverige men tydlighet i uppdrag och en värderingsstyrd verksamhet efterfrågas i allt större utsträckning. Friidrotten behöver möta detta och samtidigt ge utrymme för både ideella och anställda ledare och tränare.