Hem / Kontakta oss / Kommittéer och råd / Medicinska kommittén

Medicinska kommittén

Ordförande

  • Toomas Timpka

Ledamöter

  • Sverker Nilsson (Läkare)
  • Marina Sjöberg (Dietist)
  • Jan Kowalski (Internationellt)

Adjungerande 

  • Dejan Mirkovic (Sportchef)
  • Berndt Andersson (Styrelsen)
  • Jenny Jakobsson (Forskning)
  • Frida Lindström (Kansliet)
  • Sofie Skoog (Aktivas råd)