Ökad grad av digitalisering och digital kompetens

Ökad digitalisering är inte ett egensyfte utan varje digitalt initiativ ska underlätta och möjliggöra mer friidrottstid. Att se
och förstå de möjligheter som digitaliseringen medför kommer bli viktigare i framtiden. Svensk Friidrott behöver därför stärka sin digitala kompetens. 

Målbild 2025

 • Ytterligare digitala satsningar har genomförts i syfte att underlätta och utveckla föreningsverksamheten. Behov och resurstillgång styr i vilken ordning projekt har realiserats.
 • Initiativ för att förbättra och effektivisera kommunikation och samarbete inom friidrotten har sjösatts.

← Föregående område: Ökad service direkt till föreningarna   
→ Nästa område: Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png