Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer

Friidrottens grenprogram har en stark historisk grund men tävlingsformer och klasser har också utvecklats i takt med tiden. Nya tävlingsformer har vuxit fram, inom och vid sidan av arenaidrotten, och publik och deltagare möter idag nya typer av arrangemang. Stort intresse finns för lagtävlingar och seriesystem och det är en av utgångspunkterna för framtida utveckling.

Målbild 2025

 • Tävlingsprogrammen - för friidrottare på alla nivåer - har utvecklats. Det utgår från målgruppens villkor och
  inspirerar och attrahera därigenom fler. Ökat deltagade ger möjligheter till nyrekrytering och nya intäkter.
 • Intresset för friidrottens arrangemang har ökat.
 • Tävlings- och arrangemangsutvecklingen koordineras inom den nya regionala organisationen och föreningars och distrikts tävlingssamverkan har ökat. 
 • Tävlingar på hög internationell nivå spelar en viktig roll i svensk friidrott. 
 • Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med friidrottens internationella aktörer.

← Föregående område: Ökad grad av digitalisering och digital kompetens   
→ Nästa område: Nya och utvecklade träningsformer

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png