Hem / Strategi 2025 / Strategiska utvecklingsområden / Ökad service till föreningar

Ökad service direkt till föreningarna

Att driva en framgångsrik och levande friidrottsförening är inte en lätt uppgift idag och administration och brist på stöd
riskerar att bli hinder för engagemang och friidrottsglädje. Speciellt då det mesta bygger på ett ideellt arbete.

Målbild 2025

  • Genom att förbundet stöttar med tydliga, enkla och praktiska verktyg är det enklare att bedriva föreningsverksamhet. 
  • Genom en förstärkt dialog och nätverk för föreningens företrädare utvecklas föreningsverksamheterna i linje med de gemensamma målen.