Annons

Annons

Den 15 januari var sista nomineringsdag för uppdrag till Svenska Friidrottsförbundets styrelse, disciplinnämnd samt revisorer.
Nedanstående nominerar har tagits emot inom den stipulerade tiden. Den som skickat in nomineringen ska också fått ett svarsmeddelande som bekräftelse på att nomineringen är emottagen. Vissa nomineringar har skickats till undertecknads regionadress och därmed hamnat i skräpposten. De ska dock vara omhändertagna och ingå i nedanstående redovisning. Vi ber er dock att säkerställa att de av er inlämnade nomineringarna finns upptagna och är rätt nedtecknade enligt nedanstående.
Valberedningen fortsätter nu arbetet med att ta fram ett förslag. Det förslaget ska publiceras på förbundets hemsida senast tre veckor före förbundsårsmötet. 
Tomas Riste 

SDF Norra Norrland

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

IF Kville

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen

IK Orient 

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Tväråselets AIF

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen 

Helene Hellmark Knutsson, ledamot Förbundsstyrelsen

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Jenny Madsen, ledamot disciplinnämnden 

Håfreströms IF

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen

Örgryte IS

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Jonny Lingstam, lekmannarevisor, suppleant

Spårvägen FK

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

IF Castor

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen 

Helene Hellmark Knutsson, ledamot förbundsstyrelsen

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Brännans IF

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande 

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen 

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Jenny Madsen, ledamot disciplinnämnden 

Leif-Göran Mosell, lekmannarevisor

Västsvenska FIF

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Skånes FIF

Caroline Gedin, ledamot förbundsstyrelsen 

Ullevi IK Vikingen

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Östsvenska FIF

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Caroline Gedin, ledamot förbundsstyrelsen 

IF Göta

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen

Caroline Gedin, ledamot förbundsstyrelsen 

Göteborgs FIF

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen 

Jonny Lingstam, lekmannarevisor, suppleant

SDF Södra Svealand

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande 

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen 

Freja Andersdotter, ledamot förbundsstyrelsen 

SDF Södra Norrland

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen 

Helene Hellmark Knutsson, ledamot förbundsstyrelsen 

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Leif-Göran Mosell, lekmannarevisor

Haparanda Torino TFC

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen 

Helene Hellmark Knutsson, ledamot förbundsstyrelsen 

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Jenny Madsen, ledamot disciplinnämnden 

Boden

Anders Svanholm, ledamot förbundsstyrelsen 

Helene Hellmark Knutsson, ledamot förbundsstyrelsen 

Leif Thunman, ordförande disciplinnämnden 

Jenny Madsen, ledamot disciplinnämnden 

Brattås CK

Johan Storåkers, förbunds- och styrelseordförande

Berndt Andersson, ledamot förbundsstyrelsen

***

Luleå Friidrottsförening inkom den 16/1 kl 18.07 med nominering varför den förklaras ogiltigt, nomineringen upptar dock inga personer som inte tidigare är nominerade.